Rugby
 

Durants lågprismärke Star såldes i vissa länder under namnet Rugby. Den här bilen med registreringsnummer F2869 är tillverkad cirka 1925.

 

Bilen med igenkänningsmärke M2653 är en amerikansk Star Touring från cirka 1925. Märket salufördes på många marknader under namnet Rugby, så även i Sverige. Fotot kommer från Lennart Håkansson. (2014-03-28)

 

Bilen som tittar fram mellan kvinnorna är en amerikansk Star Touring, eller Rugby som fabrikatet kallades i Sverige, från cirka 1925 med igenkänningsmärke M2653. Fotot kommer från Lennart Håkansson. (2014-03-28)

 

                                     © 2014 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se