SAF


Omkring 1920 byggde, eller sammansatte, Aktiebolaget Svenska Automobilfabriken i Bollnäs omkring 30 bilar som kallades SAF modell A. Dessa baserades på amerikanska Pullman-chassier som försågs med svenskbyggda karosserier. En av bilarna köptes av grosshandlare D.L. Larsson i Bollnäs. Bilen inregistrerades den 21 april 1921 och tilldelades då igenkänningsmärke X985. Merparten av SAF-bilarna var 6-sitsiga, men fotot visar att det rymdes fler än så. Fotot kommer från Bo Bymans samling och har skickats in av Leif Holmberg. Leif har även bidragit med information. (2014-02-23)

 

Personerna sitter i en SAF modell A, byggd av Aktiebolaget Svenska Automobilfabriken i Bollnäs. Bilen inregistrerades den 21 april 1921 och tilldelades då igenkänningsmärke X985. Ägare var då grosshandlare D.L. Larsson i Bollnäs. Fotot kommer från Bo Bymans samling och har skickats in av Leif Holmberg. Leif har även bidragit med information. (2014-02-24)

 

Det ska börjas i tid, här får barnen prova på att sitta i framsätet. Bilen är en SAF modell A, byggd av Aktiebolaget Svenska Automobilfabriken i Bollnäs. Bilen inregistrerades den 21 april 1921 och tilldelades då igenkänningsmärke X985. Ägare var då grosshandlare D.L. Larsson i Bollnäs. Fotot kommer från Bo Bymans samling och har skickats in av Leif Holmberg. Leif har även bidragit med information. (2014-02-24)                                     © 2014 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se