Saurer
 

Personal från Johan Stålhands trävarufirma ställer upp sig för fotografering vid fyra lastbilar från skarven mellan 1910- och 20-talen. Bilden är tagen i mitten av 1920-talet vid Allmänna Gränd på Djurgården, Stockholm. Lastbilen längst till vänster är en 30 hästkrafters Garford avsedd för 1,5 ton. Den inregistrerades den 25 november 1924 och tilldelades då igenkänningsmärke A3188. Som registrerad ägare angavs grosshandlare Johan Stålhand. Bredvid står en 30 hästkrafters Saurer och avsedd för 3 ton. Den inregistrerades den 22 januari 1920 och erhöll igenkänningsmärke A3984. Lastbilen ägdes då av grosshandlare Johan Stålhand, Stockholm. De två lastbilarna till höger med igenkänningsmärkena A4023 och A4405 är av fabrikat Vomag. Lastbilen med med A4023 var avsedd för 4 ton och inregistrerades den 20 januari 1920 och som ägare angavs grosshandlare Johans Stålhand. Igenkänningsmärket A4405 utdelades den 26 mars 1920 och lastbilen som var avsedd för 4,75 ton ägdes då av Handels AB E. Åberg & Co. i Stockholm. Men den 4 december 1922 registrerades lastbilen så på firman Johan Stålhand. Notera att alla lastbilarna saknar belysningsutrustning. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2014-01-14)

 

Den 13 mars 1923 inregistrerades fyra stycken Saurer bussar som ägdes av Göteborgs Spårvägar. Bussen på bilden, som enligt skyltana trafikerade sträckan Lundby-Hultmans Holme, erhöll igenkänningsmärke O2923. (2021-11-24)

 

Fotot som är taget vid Gustav Adolfs torg i Göteborg visar fyra Saurer bussar som enligt skyltarna på taken trafikerade sträckan Lundby-Hultmans Holme. Bussarna hade igenkänningsmärkena O2922, O2923, O2924 och O2925. (2015-06-07)

 

Det här fotot som ska vara taget i Göteborg visar två Saurer bussar. Den vänstra bussen ser ut att hålla på att färdigställas. (2020-05-18)

 

1923 arrangerade KAK en lastbilstävling. Åtta ekipage ställde upp och på fotot ses sex av dessa. Lastbilen med startnummer ett, den närmast kameran, är en GMC. Bredvid står en Reo Speedwagon som kördes av den kända motorcyklisten Erik Westerberg. Den ljusa lastbilen i mitten är en Berliet och bredvid den står en av startfältets två Saurer. Längst bort ses tävlingens två Tidaholmare. (2020-08-10)

 

 

Det här fotot är taget vid en järnvägsstation i Göteborg. Bussen är en Saurer med registreringsnummer O2925. Bilen med registreringsnummer O5950 är en Renault som användes som taxi. (2020-05-14)

 

Saurer buss som enligt skylten på taket trafikerade sträckan Lundby-Hultmans Holme. (2015-06-08)

 

                                     © 2021 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se