Scania

Detta är de första bilen som tillverkades av Scania 1901. Bilen finns bevarad av Sveriges Teknsika Museum. (2024-03-26)

Foto från 1902 som visar en den andra byggda Scania-bilen, kallad typ Ab. Förare är Emil Salmson och passagerare är Reinhold Thorssin. I detta utförande hade bilen en luftkyld motor, men den fick senare med vattenkyld motor, samtidigt som karossen fick en annan utformning. (2022-10-25)

Mannen kör den första lastbilen som tillverkades av Scania under 1902. Lastbilen användes internt några år och skrotades sedan. Frampartiet på bilden är en rekonstruktion eftersom fotot i ett tidigt skede tyvärr blev beskuret. (2024-03-05)Denna Scania Ad Tonneau kördes 12-15 maj från Malmö till Sveriges första automobilutställning i Stockholm. Den effektiva körtiden var 32 timmar. Fotot är taget i samband med avfärden från Malmö den 12 maj och vid ratten sitter verkstadsingenjör Anton Svensson. Bredvid sitter direktör  Hilding Hessler och i baksätet sitter mekanikern John Malmqvist. (2021-10-05)


Männen sitter i en Scania Ad Tonneau 1903. (2024-02-15)Detta är en Scania Ad Tonneau från cirka 1903. Bilen inregistrerades den 6 juli 1908 och tilldelades då igenkänningsmärke X10. Registrerad ägare var då direktör Ewald Granström i Bergvik. (2020-11-26).


Framför entrén till Hernösands Enskilda Banks palats på Kungsträdgårdsgatan 16 i Stockholm står en Scania Ad Tonneau från cirka 1903. (2020-03-24)


Fotot är taget i Malmö  i december 1903 i samband med provkörning av den Scania typ AF Tonneau som Kronprins Gustaf hade beställt. Vid ratten sitter direktör Hilding Hessler. (2015-05-06)


 

Vid Sveriges första bilutställning i maj 1903 fick kronprins Gustaf provåka i en Scania med Tonneau-kaross. Detta ledde till att en ny Scania beställdes, dock starkare än den han fått provåka. Kronprinsens bil konstruerades och byggdes i Malmö hösten 1903. Innan leveransen till prinsen försågs bilen med ytterligare utrustning vid Svenska Motorvagns AB i Stockholm. Detta innefattade bland annat en vindruta och ett baldakinliknande tak. På bilen ses bilen vid leveransen på Tullgarn våren 1904. Vid ratten sitter kronprisens chaufför J.E. Norrman. Scanian användes i ett par år och en del längre resor företogs, bland annat till Hälsingland, Fagersta, Motala och Kalmar. Inom Scania kallades denna bil för typ Af, eventuellt även typ C. Motorn var 2-cylindrig och på 2,7 liter och 12-14 hästkrafter.

 

 


 

Sveriges första hastighetstävling för bilar kördes på Mälarens is i februari 1905. Fem bilar kom till start och samtliga har kommit med på detta foto. Från vänster är det All-Velo Orient Buckboard som kördes av ingenjör Carl Skånberg, Star som kördes av direktör Erik Salmson, Cadillac modell A Tonneau 1903-1904 som rattades av ingenjör H.A. Bertheau, Scania körd av ingenjör Viktor Wallenberg samt en Cadillac modell B Tonneau som kördes av Richard Björkman. (2015-03-07)

 

Vykort från Gnesta. Bilen som kommer körande är en Scania typ C Tonneau. Fotot är antagligen taget i samband med tävlingen Mälaren-Hjälmaren Rundt som arrangerades 6-8 augusti 1905. (2022-08-15)

 

Denna Scania typ C Tonneau ska vara tillverkad 1904. (2024-03-19)

 

Personerna färdas i en Scania Tonneau, troligen är det en typ C från cirka 1905. (2020-03-11)

 


J.H. Munktells Pappersfabriks Aktiebolag i Grycksbo ägde denna 12 hästkrafters Scania typ C Tonneau från cirka 1906. Den 29 april 1907 inregistrerades bilen och fick igenkänningsmärke W3.  Det var meningen att bilen skulle disponeras för bruksdisponentens tjänsteresor. Som chaufför utsågs brukets elektriker Roos. Denna Scania ersattes 1910 av nyare Scania. Bilden kommer från Kjell Brunström. (2013-02-27)

Denna Scania typ C med skåpkarosseri användes av Skånska Dagbladet i Malmö. De fick bilen inregistrerad den 26 april 1907 och den tilldelades igenkänningsmärke M32. (2022-08-12)

 

Denna Scania typ B Limousine såldes till Kungliga Kanal- och Vattenkraftverket i Trollhättan 1907. (2024-03-31)

 

Tio välklädda herrar på och vid en Scania från cirka 1907. Foto ska enligt uppgift vara taget i Malmö, staden där bilen tillverkades. Bilden storlek tyder på att det är modellen C med 2-cylindrig Wentzel-motor.

 

Denna Scania inregistrerades den 12 februari 1907 och tilldelades då igenkänningsmärke M12. Registrerad ägare var då tillverkaren Maskinfabriksaktiebolaget Scania i Malmö. Fotot är taget i samband med Svenska Automobilklubbens Vintertävling 1907 då bilens kördes av Anton Svensson.  Ekipaget blev emellertid diskvalierat eftersom man brutit mot tävlingsbestämmelserna. (2020-11-04)

 

Fotot visar en Scania typ D Phaeton från cirka 1907. (2018-10-03)

 

Denna Scania typ BH Landaulette inregistrerades den 20 juli 1908 och tilldelades igenkänningsmärke M84. Registrerad ägare var då Maskinfabriksaktiebolaget Scania i Malmö. Bilen såldes 1909. (2024-04-09)

 

Scania lastbil från cirka 1908. (2024-04-23)

 

Det här fotot är taget i samband med den långkörning sträckan Malmö-Stockholm som Scania genomförde i början av september 1909. Hela sträckan var 69 mil och den effektiva körtiden var 33 timmar och 39 minuter. Lastbilen som var en typ IL för 3-tons last hade inregistrerats den 23 juli 1909 och tilldelats igenkänningsmärke M108. Senare såldes lastbilen till Koppoms bruk. (2024-03-10)

 


Sommaren 1909 levererades denna 2-tons Scania typ HL lastbil till Vänersborgs Hospital. Lastbilen hade en löstagbar "busskaross" som kunde ställas på lastflaket. När den här bilden togs vid Restad i Vänersborg hade fordonet troligen brukats en tid.

 

Sommaren 1909 levererades denna 2-tons Scania typ HL lastbil till Vänersborgs Hospital. Lastbilen hade en löstagbar "busskaross" som kunde ställas på lastflaket.(2024-02-25)

 

Det här fotot som ska vara taget i Malmberget visar två av Luossavaara-Kiirunavaara AB:s första Scania lastbilar. Lastbilen till vänster med registreringsnummer BD5 inregistrerades den 7 juli 1909 och den till höger med registreringsnummer BD26 lades in i registret den 8 juni 1912. Det kan röra sig om modellerna HL och IL. (2013-06-07)

 

Chaufförerna Hans Svantesson och Per Johansson står vid några av Borås första taxibilar. Bilen med igenkänningsmärke P36 är en Scania som inregistrerades den 18 november 1910 och då med Axel Velin från Borås som ägare. A854, en Renault, ägdes av droskägaren P.L. Lundin i Borås när den inregistrerades den 21 juni 1910. Båda bilarna ser ut att ha Landaulette-karosserier. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-10-19)

 

Folksamling kring bilen, en Scania med igenkänningsmärke E142. Sannolikt är det den bil som den 15 september 1910 inregistrerades på Karl Sigfrid Forslund, Norrköping. (2019-05-20)

 

Enligt en notering i ett album ska detta foto visa bilarna hos Borås Åkeribolag 1916, året då en omläggning av fordonsregistreringarna gjordes och då de flesta bilarna fick nya igenkänningsmärken. Bilen längt till vänster är en täckt Scania-Vabis, troligen en typ 2S. Den inregistrerades den 25 juni 1913 och fick då igenkänningsmärke P100, registrerad ägare var då Firman Borås Hyrverk, P.L. Lundén. Den öppna bilen bredvid är en Scania med igenkänningsmärke P36. När den inregistrerades den 18 november 1910 var Axel Velin i Borås bilens ägare.  Det finns en annat foto som visar P36, men då har bilen ett täckt karosseri. Förutom det nu öppna karosseriet har bilen fått en slutande motorhuv. Bilen i mitten är en Vabis med igenkänningsmärke P40. Den inregistrerades den 20 mars 1911 som ägare uppgavs då P.L. Lundin. Näst längt bort står en öppen Renault med igenkänningsmärke A854. P.L. Lundin ägde även denna bil när den  inregistrerades den 21 juni 1910. Ett annat foto visar att även denna bil ursprungligen hade ett täckt karosseri. Längst bort står ytterligare en täckt Vabis. Den har igenkänningsmärke P125 och när den inregistrerades den 22 oktober 1913 stod en grosshandlare Otto Ericson som ägare. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2021-07-05)

 

Aktiebolaget Ahlsell & Ahrens med lokaler på Mäster Samuelsgatan i Stockholm använde denna Scania lastbil för transport av rördelar. Lastbilen hade inregistrerats den 5 augusti 1911 och då tilldelats igenkänningsmärke A1401. (2021-01-20)

Aktiebolaget Ahlsell & Ahrens med lokaler på Mäster Samuelsgatan i Stockholm använde denna Scania lastbil för transport av rördelar. Lastbilen hade inregistrerats den 5 augusti 1911 och då tilldelats igenkänningsmärke A1401. (2024-02-05)

Dessa tre lastbilar ägdes fotograferingstillfället av Föreningen Gamla Dragarelaget u.p.a. i Helsingborg. Lastbilen närmast kameran är en Scania från cirka 1910 som erhöll igenkänningsmärke M368 den 28 april 1916. Bilen längst bort är också en Scania som erhöll det nya igenkänningsmärket M367 samma dag. Lastbilen i mitten är en Scania-Vabis som inregistrerades den 20 januari 1917 och tilldelades igenkänningsmärke M567. (2022-11-02)

Denna Scania lastbil från cirka 1910 användes av Svenska Sockerfabriks AB i Arlöv. (2024-05-12)

Denna Scania typ IL lastbil såldes i november 1910 till St Petersburg där den skulle användas för reparation av spårvägsledningar. (2024-05-11)

30 hästkrafters Scania lastbil för 4000 kg från cirka 1908-10. Scania som troligen är av typ IL inregistrerades i BD-län 28 februari 1916 och tilldelades då igenkänningsmärke BD42. Vid registreringstillfället ägdes lastbilen av Luossavaara-Kirunavaara AB i Malmberget. Här används lastbilen för persontransport, kanske är det en utflykt med LKAB anställda en midsommarafton? Information har lämnats av Claes Rocklin och Leif Holmberg. (2012-12-16)

 

                                     © 2024 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se