Thulin
 

Kandidat Per Weiertz sitter vid ratten i en bil som han tillsammans med bror Hugo byggde i Svedala 1916. Bilen med det sportiga utseendet kallades för Self och hade en tysktillverkad encylindrig motor-cykelmotor med luftkylning. Kraftöverföring skedde via remdrift. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 3/83.

Fotot lär vara taget 1917 eller 1918 och visar Hugo Weiertz i en verkstad. Han sitter vid en fyrcylindrig luftkyld 10 hästkrafters Phänomen-motor som var avsedd för bröderna Weiertz andra egenbyggda bil. Self 2. Vid framhjulet ligger den encylindriga motor som användes som kraftkälla i den första bilen. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 3/83.

Chassiet till bröderna Per och Hugo Weiertz tredje egenbyggda bil, Self 3. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 3/83.

Ytterligare en bild som visar chassiet till bröderna Per och Hugo Weiertz tredje egenbyggda bil, Self 3. Bilen byggdes under 1919 och var baserad på föregångaren, Self 2. Från denna plockades ram, axlar och hjul. Drivkällan var dock utbytt till en tvåcylindrig motor från Harley-Davidson. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 3/83.

 

Bröderna Per och Hugo Weiertz sitter i sin tredje egenbyggda bil, Self 3. Det sportigt eleganta karosseriet var utfört i stålullsborstad aluminium på en trästomme. Även stänkskärmarna var av trä. Bilen inregistrerades den 28 juli 1919 och tilldelades då igenkänningsmärke M845. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 3/83. (2014-01-03)

 

Ytterligare en bild som visar Bröderna Per och Hugo Weiertz sin tredje egenbyggda bil, Self 3, med igenkänningsmärke M845, vilket tilldelades bilen den 28 juli 1919. Notera att sätena är förskjutna i längsled. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 3/83. (2014-01-03)

 

Ytterligare en bild som visar Bröderna Per och Hugo Weiertz sin tredje egenbyggda bil, Self 3, med igenkänningsmärke M845, vilket tilldelades bilen den 28 juli 1919. Notera S-skylten. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 3/83. (2014-01-03)

 

Bilden visar Per Weiertz med Self 3 med igenkänningsmärke M845, vilket tilldelades bilen den 28 juli 1919. Bilden lär vara tagen i samband med den resa till Stockholm som genomfördes i februari 1923. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 3/83. (2014-01-03)

 

Bilden visar Per och Hugo Weiertz tredje egenbyggda bil, Self 3, i sitt sista utförande, i samband med den resa till Österrike som genomfördes 1925. Bilen har igenkänningsmärke M845, vilket tilldelades bilen den 28 juli 1919. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 3/83. (2014-01-03)

 

Bilden visar Per Weiertz med Self 3 med igenkänningsmärke M845, vilket tilldelades bilen den 28 juli 1919. Bilden lär vara tagen i samband med den resa till Stockholm som genomfördes i februari 1923. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 3/83. (2014-01-03)

 

 

Bilden visar Per och Hugo Weiertz tredje egenbyggda bil, Self 3, i sitt sista utförande. Karossen var nu lackerad och en Fiat-inspirerad kylarmaskering hade tillkommit. Fotot är taget på Rugen sommaren 1925 då man var på väg till de Österrikiska Alperna. Notera den tidstypiska bränsledunken. Bilen har igenkänningsmärke M845, vilket tilldelades bilen den 28 juli 1919. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 3/83. (2014-01-03)

 

 

På hemresan från Edsvikens is och Stockholm 1923 råkade bröderna Weiertz man ut för ett kraftigt snöoväder i Jönköpingstrakten och man valde att sända bilen, Self 3, med tåg resten av resan hem. Bilen har igenkänningsmärke M845, vilket tilldelades bilen den 28 juli 1919. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 3/83. (2014-01-03)

 

                                     © 2014 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se