Studebaker

Fotot som är taget cirka 1916 visar ett antal bilar framför Turisthotellet i Torsby. Det är inte lätt att med bestämdhet identifiera bilarna, men här följer ett försök. Bilen längst till vänster är en Gea. Bilen fick igenkänningsmärke D123 den 12 juli 1909, då ägdes den ingenjör L.O. Svedlund i Katrineholm. Den såldes senare till källarmästare Alfred Lidén i Torby. Den 9 juli 1913 fick bilen igenkänningsmärke S21. Med tiden fick bilen ett nytt karosseri, vilket syns på fotot. Bil nummer två som delvis är skymd är troligen en Studebaker från cirka 1914. Den tredje bilen kan vara en Overland Touring från cirka 1914. Bil nummer fyra kan vara en Buick från cirka 1911. Bil nummer fem är oidentifierad, men den sista bilen är en Presto från cirka 1914. (2015-05-05)

Fotot som är taget cirka 1916 visar sju parkerade bilar vid Turisthotellet i Torsby. Det är inte lätt att med bestämdhet identifiera bilarna. Visserligen har fotot var publicerat på annat håll och då med vissa fabrikatangivelser, som emellertid inte verkar stämma helt. Men låt oss göra ett försök. Bilen längst till vänster är oidentifierad, men den stora bilen bredvid är en Gea. Bilen fick igenkänningsmärke D123 den 12 juli 1909, då ägdes den ingenjör L.O. Svedlund i Katrineholm. Den såldes senare till källarmästare Alfred Lidén i Torby. Den 9 juli 1913 fick bilen igenkänningsmärke S21. Med tiden fick bilen ett nytt karosseri, vilket syns på fotot. Den tredje bilen kan vara en Buick från cirka 1911. Bilen mitten kan vara en Overland Touring från cirka 1914. Bilen nummer fem är troligen en Studebaker från cirka 1914. Näst sista bilen är en Presto från cirka 1914. Längst till höger har vi troligen ytterligare en Buick från cirka 1910. (2015-04-23)

Det är fotot är taget i samband med Kungliga Automobilklubben Vintertävling 1914 och visar ekipage med startnummer 49, en Studebaker Touring som ägdes av AB Västkustens Maskinaffär och som kördes av R. Kechlin. (2023-02-24) 

Det här fotot är taget i samband med Kungliga Automobilklubben Vintertävling 1914 och visar ekipage med startnummer 48, en Studebaker Touring som kördes av F. Goeringer, men som ägdes av AB Västkustens Maskinaffär. (2023-03-16) 

Personerna har fotograferats i och vid en Studebaker Touring 1914. (2024-02-01)

Mannen och barnen sitter i en E-registerad Benz Doppelphaeton från cirka 1912. Bilen som följer bakom är en Studebaker 1913 som erhöll igenkänningsmärke E149 vid registeromläggningen 1916. Registrerad ägare var då Gårdsägare Eric Alm i Motala. Bilen som som skyms av Benzen kan ha en svensktillverkad kaross. (2020-03-14)

Mannen sitter i en Studebaker, troligen en modell SD-4 Touring från 1915. Bilmärket har identifierats av Ariejan Bos. (2014-02-27)

Strålkastarnas rektangulära form indikerar att den här bilen är en Studebaker Big Six 7-sits Touring från cirka 1920. Bilen har igenkänningsmärke BD458 vilket tilldelades den 30 april 1921. Vid registreringstillfället ägdes bilen av chaufför Johannes Nordlund, Luleå. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2014-01-03)

 

Personerna sitter i två öppna bilar som båda är tillverkade cirka 1920. Bilen till vänster är en Dodge modell 30 och bilen till höger är en Studebaker, troligen en modell EH. (2021-04-30)


Studebaker Touring, förmodligen en Big Six modell EK 7-sits Touring från 1922, som deltager i någon form av tävling. Bilens registrerades den 19 februari 1923 och tilldelades då igenkänningsmärke O2872. Vid registreringstillfället ägdes bilen av bilförsäljaren Anders Skog i Göteborg. Notera att bilens däck har vita sidor på båda sidorna och att man demonterat vindrutan. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2014-01-03)

 

Mannen står vid en Studebaker Light Six modell EJ Touring som inregistrerades den 27 juni 1922 och tilldelades igenkänningsmärke W1759. Bilen ägdes då av lantmätare Axel Eriksson, Hosjö. (2023-08-30) 

 

Mannen sitter i en Studebaker Light Six modell EJ Touring som inregistrerades den 27 juni 1922 och tilldelades igenkänningsmärke W1759. Bilen ägdes då av lantmätare Axel Eriksson, Hosjö. (2023-10-31) 

 

Det här fotot som troligen är taget vid Järntorget i Göteborg kommer från Hans Tholén som även hjälpt till med information. Mannen är Hans mormors bror Knut Valdemar Larsson (1890-1929) som körde taxi för Göteborgs Hyrverks AB. Bilen är en Studebaker Light Six Touring som inregistrerades den 5 maj och tilldelades igenkänningsmärke O3154. Det var en av tre Studebakers som inregistrerades på Göteborgs Hyrverks AB denna dag. (2022-03-10) 

 

 

Det här fotot som troligen är taget vid Järntorget i Göteborg kommer från Hans Tholén som även hjälpt till med information. Mannen är Hans mormors bror Knut Valdemar Larsson (1890-1929) som körde taxi för Göteborgs Hyrverks AB. Bilen är en Studebaker Light Six Touring som inregistrerades den 5 maj och tilldelades igenkänningsmärke O3154. Det var en av tre Studebakers som inregistrerades på Göteborgs Hyrverks AB denna dag. (2022-03-16) 


Två H-registrerade bilar. Till vänster en Studebaker Touring med igenkänningsmärke H1325 och till höger en Dodge Touring med igenkänningsmärke H1651. Båda bilarna är troligen tillverkade 1923-24. (2014-08-26)
Detta ambulanskarosseri är antagligen byggt på ett Studebaker Commander chassi från cirka 1928. Karossbyggare var Erik I. Frändebergs Snickeri i Västerås.

 

Studebaker buss från cirka 1928 med registreringsnummer Y2000. (2020-07-18)

 

Studebaker buss från cirka 1930 som tillhörde en herr Sandgren. Märkningen på karossidan indikerar att bussen användes på sträckan Vinslöv-Kristinanstad. (2013-02-22).

Studebaker buss från cirka 1930 med registreringsnummer L333. Enligt märk-ningen på karossidan trafikerades sträckan Broby-Hjärsås-Kristianstad. Bussen ägdes av A. Sköld från Broby. (2013-02-22)

Mannen håller handen på ett reservhjul som tillhör en Studebaker 4-Dörrars Sedan med registreringsnummer P2124. Det rör sig förmodligen om 1931 års 6-cylindriga Series 54. Bilen bredvid med registreringsnummer Y4139 är en Auburn 4-Dörrars Sedan från cirka 1927.

 

Fotografering vid bilarna P2124, en Studebaker 4-Dörrars Sedan, förmodligen 1931 års 6-cylindriga Series 54 och Y4139, en Auburn 4-Dörrars Sedan från cirka 1927.

 

Fotografering vid bilarna P2124, en Studebaker 4-Dörrars Sedan, förmodligen 1931 års 6-cylindriga Series 54 och Y4139, en Auburn 4-Dörrars Sedan från cirka 1927. (2015-04-27)

 

Studebaker Series 54 1931 med interimsskylt. Så man kan anta att det är av de första bilturerna med den nya bilen. Fotot ska vara taget på vägen mellan Gräsmark och Sunne. (2013-01-20)

 

Fotografering vid den nya bilen, notera interimsskylten. Bilen är en Studebaker Series 54 4-dörras Sedan. (2013-06-17)

 

Denna Studebaker Commander Series 70 4-Dörrars Sedan från 1931 som har registreringsnummer A994 ägdes av grosshandlare Nils Hörberg. Denne Hörberg drev Svenska Maskin-Magasinet i Stockholm, som under ett par år runt 1913-1914 var generalagent för det tyska fabrikatet Presto. Fotot kommer från Lennart Andersson. (2022-09-15)                                     © 2024 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se