ThulinTvå män i en Thulin A20 Phaeton från cirka 1920. Lägg märke till skyddet för reservhjulet. (2013-01-04)

Thulin typ A20 Phaeton från cirka 1920.

Thulin typ A20 Phaeton från cirka 1920 som fotograferats i Landskrona i mitten av 1920-talet. Bilden har publicerats i Autohistorica 3/83.

 

Personerna sitter i en Thulin A20 Phaeton från cirka 1920. (2020-04-17)

 

Thulin typ A20 Phaeton som ägdes trävaruhandlare Henning Abel Jonsson, Gravbränna, Fällinge. Bilen inregistrerades den 8 november 1920 och tilldelades då igenkänningsmärke Z536 Fotot är taget 1923 vid Gästgivaregården i Lillholmsjö. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2015-05-22)

 

Bilen i förgrunden är trävaruhandlare Henning Abel Jonssons Thulin typ A20 Phaeton. Bilen inregistrerades den 8 november 1920 och tilldelades då igenkänningsmärke Z536. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2014-01-04)

 

Detta skadade foto visar trävaruhandlare Henning Abel Jonssons Thulin A20 Phaeton. Bilen inregistrerades den 8 november 1920 och tilldelades då igenkänningsmärke Z536. Enligt uppgift ska det vara familjen Josef och Margareta Sandström från Uppsala som är på utflykt med Jonssons bil. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2014-01-04)

 

Thulin typ A20 Phaeton från cirka 1920. Bilden som troligen är tagen i Djursholm kommer från Gunnar Geijers farfars efterlämnade saker.

 

Thulin typ A20 Phaeton tillverkad i Landskrona cirka 1920.

 

Vykort som visar Hotellet vid Billesholms Gruva. Den parkerade bilen är en Thulin typ A20 Phaeton från cirka 1920. (2016-03-26)

 

Ytterligare en Thulin typ A20 Phaeton från cirka 1920.

 

Thulin typ A20 Phaeton från cirka 1920 med ung "förare" vid ratten. Fotot ska vara taget vid Nils Erikssons gård i Lund, Forsa.

 

Thulin A20 Phaeton på snöig väg. Bilen hade inregistrerats den 24 juli 1920 och då tilldelats igenkänningsmärke A2489. Som registrerad ägare angavs då AB Thulinverken, genom kamreraren Otto Edvard Ask. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2014-01-04)

 

Normal försågs Thulinbilarna med öppna Phaetonkarosser, men det finns bevarade bilder som visar bilar med såväl öppna 2-sistiga karosser som olika täckta varianter. Bilen på bilden tycks emellertid ha försätts med en "hemsnickrad" kaross med sportigt utseende.

 

Bilen förgrunden är ytterligare en Thulin typ A20 med 2-sitsig kaross. Denna Roadsterkaross kan vara tillverkad vid Thulins fabrik.

 

Thulin typ A25 Phaeton från cirka 1925 som deltager i någon tävling.

 

Chassi till Thulin typ B. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/83.

En täckt 2-dörrars Thulin typ B. Stormstagen fyller bara en estetisk funktion. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/83.

 

Bilden visar en 2-dörrars täckt Thulin typ Inredningen var utförd i djup plysch av hög kvalitet. Fönsterramarna var av trä som lackerats. På dörrens insida fanns en panel med Thulinverkens emblem i intarsia. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/83.

En täckt 2-dörrars Thulin typ B. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/83.

En täckt 2-dörrars Thulin typ B. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/83.

 

En täckt 4-dörrars Thulin typ B. Stormstagen fyller bara en estetisk funktion. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/83.

 

En täckt 4-dörrars Thulin typ B. Stormstagen fyller bara en estetisk funktion. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/83.

 

En öppen Thulin typ B. Notera fotsteget och märkningen "THULIN SPORT" på det yttre reservhjulet. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/83.

 

En öppen Thulin typ B. Notera fotsteget och märkningen "THULIN SPORT" på det yttre reservhjulet. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/83.

 

                                     © 2020 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se