Vabis

Mannen kör den allra förta lastbilen som tillverkades av Vagnfabriks Aktiebolaget i Södertelge, senare kallat Vabis. Lastbilen blev färdig hösten 1902, men såldes inte förrän 1906 då AB Separator i Stockholm köpte fordonet. (2024-03-03)


Folksamling och fotografering vid en flaggförsedd Vabis Phaeton. Antagligen är det en typ AP/G med G4-motor på 12-14 hästkrafter från 1909-1910. Bilen registrerades i W-län den 12 augusti 1911 och tilldelades då igenkänningsmärke W27. Vid registreringstillfället ägdes bilen av åkare Johan Larsson, Mora. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2014-01-04)

 

Vabis Phaeton med två passagerare. Antagligen är det en typ AP/G med G4-motor på 12-14 hästkrafter från 1909-1910. Bilen registrerades i W-län den 12 augusti 1911 och tilldelades då igenkänningsmärke W27. Vid registreringstillfället ägdes bilen av åkare Johan Larsson, Mora. Notera att de olika mönstren på framdäcken. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2014-01-04)

 

Här har Vabis Phaeton försetts med svenska flaggor, även om man kan tro att det är finska. Antagligen är det en typ AP/G med G4-motor på 12-14 hästkrafter från 1909-1910. Bilen registrerades i W-län den 12 augusti 1911 och tilldelades då igenkänningsmärke W27. Vid registreringstillfället ägdes bilen av åkare Johan Larsson, Mora. Notera hur vägarna kunde se ut på den här tiden. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2014-01-04)

 

Ett sällskap har låtit sig fotograferas i och vid en Vabis Phaeton. Antagligen är det en typ AP/G med G4-motor på 12-14 hästkrafter från 1909-1910. Bilen registrerades i W-län den 12 augusti 1911 och tilldelades då igenkänningsmärke W27. Vid registreringstillfället ägdes bilen av åkare Johan Larsson, Mora. Notera att bilen saknar lyktor och sufflettställning. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2014-01-04)

 

I förgrunden syns en vagn dragen av ett fyrbent djur med en hästkraft. Bilen, en Vabis Phaeton, får vänta i bakgrunden. Antagligen är det en typ AP/G med G4-motor på 12-14 hästkrafter från 1909-1910. Bilen registrerades i W-län den 12 augusti 1911 och tilldelades då igenkänningsmärke W27. Vid registreringstillfället ägdes bilen av åkare Johan Larsson, Mora. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2014-01-04)

 

Vabis 2S Phaeton som tillverkades 1910. (2024-03-28)

 

Denna Vabis 2S Landaulette med 4-cylindrig G4-motor på 12-14 hästkrafter såldes i juni 1910 till Göteborgs Hyrverksbolag. (2024-03-21)

 

Denna Vabis med skåpkarosseri inregistrerades den 3 januari 1911 och tilldelades då igenkänningsmärke O139. Registrerad ägare var då Kungliga Postverket i Göteborg.  (2021-04-07)

 

Denna Vabis med skåpkarosseri inregistrerades den 3 januari 1911 och tilldelades då igenkänningsmärke O139. Registrerad ägare var då Kungliga Postverket i Göteborg.  (2022-06-09)

 

Denna Vabis med skåpkarosseri inregistrerades den 3 januari 1911 och tilldelades då igenkänningsmärke O139. Registrerad ägare var då Kungliga Postverket i Göteborg. (2022-07-12)

 

Denna Vabis med skåpkarosseri inregistrerades den 3 januari 1911 och tilldelades då igenkänningsmärke O139. Registrerad ägare var då Kungliga Postverket i Göteborg. (2022-08-24)

 

Denna Vabis 1,5-tons lastbil med F2v-motor levererades till Kungliga Postverket i Göteborg där den inregistrerades den 31 december 1910 och tilldelades igenkänningsmärke O140. (2022-06-20)

 

Mannen sitter i en Vabis Landaulette som användes som taxi i Stockholm. (2021-11-29)

 

Foto från cirka 1910 som visar personal och fordonspark vid droskägare A.Z.L. Sellbergs verksamhet på Odengatan 45 i Stockholm. De två bilarna är 2-cylindriga Vabis med landaulettekarosserier. De inregistrerades den 16 april och 13 juli 1909 och tilldelades igenkänningsmärkena A374 och A375. (2022-09-19)

 

Droskägare A.Z.L. Sellberg på Odengatan 45 i Stockholm köpte 1909 två stycken snarlika 2-cylindriga Vabis med landaulettekarosserier. De fick igenkänningsmärkena A374 och A375. Bilen på bilden är A375 som inregistrerades den 13 juli 1909. Passagerarna ska enligt Gert Ekströms bok "Alla våra taxibilar" (bilen anges där felaktigt vara en Clement Bayard) vara skådespelaren Constance Byström och skådespelaren Ivar Kåge. Fotot har skickats in av Torbjörn Jonasson som samtidigt meddelar att chaufförens namn var August Wilhelm Fransson. (2021-03-26)

 

Vabis landaulette från cirka 1910 som användes som  taxi. Antagligen rör det sig om en modell AP/G med 12-14 hästkrafters motor. (2015-12-26)

 

 

Vabis, troligen typ AP/G, från 1909-1910 som taxi. Karossen är troligen byggd några år senare.

 

I slutet av 1910 levererade Vabis i Södertälje denna 1,5-tons lastbil med F2v-motor till Posten i Göteborg. Bilden har publicerats i Autohistorica 2-86. (2013-01-01)

 

Gustaf Erikson körde denna Vabis typ BP/F Phaeton med 15 hästkrafters F2v-motor i KAK:s Vintertävling 1910. Erikson  fick mottaga Svensk Motortidnings hederspris. Bilen hade registrerats med Vagnfabriksaktiebolaget i Södertälje som ägare den 14 december 1909, bilen fick då igenkänningsmärke O86. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/84. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2014-01-05)

 

Vabis från cirka 1910 som verkar vara försedd med ett senare, något modernare, phaetonkarosseri. (2013-11-06)

 

Chaufförerna Karl och Janne Rydin står vid två av Borås tidiga taxibilar. Bilen till höger är en Vabis med igenkänningsmärke P40. Den inregistrerades den 20 mars 1911 som ägare uppgavs då P.L. Lundin. Bilen till vänster som lär ha igenkänningsmärke P208 kan vara en Scania-Vabis och då troligen en typ 2S. Båda bilarna har Landaulette-karosserier. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-10-22)

 

Enligt en notering i ett album ska detta foto visa bilarna hos Borås Åkeribolag 1916, året då en omläggning av fordonsregistreringarna gjordes och då de flesta bilarna fick nya igenkänningsmärken. Bilen längt till vänster är en täckt Scania-Vabis, troligen en typ 2S. Den inregistrerades den 25 juni 1913 och fick då igenkänningsmärke P100, registrerad ägare var då Firman Borås Hyrverk, P.L. Lundén. Den öppna bilen bredvid är en Scania med igenkänningsmärke P36. När den inregistrerades den 18 november 1910 var Axel Velin i Borås bilens ägare.  Det finns en annat foto som visar P36, men då har bilen ett täckt karosseri. Förutom det nu öppna karosseriet har bilen fått en slutande motorhuv. Bilen i mitten är en Vabis med igenkänningsmärke P40. Den inregistrerades den 20 mars 1911 som ägare uppgavs då P.L. Lundin. Näst längt bort står en öppen Renault med igenkänningsmärke A854. P.L. Lundin ägde även denna bil när den  inregistrerades den 21 juni 1910. Ett annat foto visar att även denna bil ursprungligen hade ett täckt karosseri. Längst bort står ytterligare en täckt Vabis. Den har igenkänningsmärke P125 och när den inregistrerades den 22 oktober 1913 stod en grosshandlare Otto Ericson som ägare. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2021-07-05)

 

 

Taxibilar i Stockholm cirka 1912. Den första bilen är en Vabis Phaeton, troligen typ AP/G, som inregistrerades på droskägare A.Z.L. Sellberg den 11 september 1911 och då tilldelades igenkänningsmärke A1172. Bil nummer två är en Vinot & Deguingand med landaulette-karosseri. Den inregistrerades på Aktiebolaget Taxameter den 22 november 1910 och tilldelades då igenkänningsmärke A1113. De två följande bilarna är öppna Brasier och Minerva. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/72. (2014-01-05)

 

                                     © 2024 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se