Velie
 

Mannen ska stiga in en Velie, antagligen en modell 48 Touring från 1920. Bilen inregistrerades i T-län den 19 augusti 1921 och tilldelades då igenkänningsmärke T1305. Vid registreringstillfället ägdes bilen av Oskar Ingvald, Ingvaldstorp, Lännäs. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2014-01-05)

 

Mannen håller i ratten och flickan har klättrat upp på motorhuven. Bilen en Velie, antagligen en modell 48 Touring från 1920, som inregistrerades den 2 maj 1922 och då tilldelades igenkänningsmärke N631. Vid registreringstillfället ägdes bilen av Carl Gustafsson, Hishult. Registreringsskyltens utformning indikerar att fotot togs 1924 eller senare. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2014-01-06)

 

Det här fotot som antagligen är taget någonstans i Värmland visar en Velie Touring. Denna bil inregistrerades den 20 september 1920 och då med AB Öholm & Jansson i Örebro som registrerad ägare. Skyltens utförande indikerar att fotot togs 1924 eller senare. (2019-10-18)

 

Bilen med igenkänningsmärke T583 är en Velie, antagligen en modell 48 Touring från 1920. (2014-11-18)

 

                                     © 2019 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se