Voisin

 

Voisin ambulans som fotograferats cirka 1933 i Handen. Det var ursprunglig en personbil tillverkad 1924. Den övertogs av Dalarö Nya Trafik AB 1929 där den gick som taxi med registreringsnummer B6250. 1929 övertogs bilen av BST, Brännkyrka-Södertörns Trafik AB, och det var då ombyggnaden till ambulans genomfördes. Bilen fick nu registreringsnummer A2377, men tjänstgöringstiden som ambulans blev kort och redan 1923 togs den ut tjänst. I bakgrunden ses en treaxlad Tidaholm buss. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 4/81.

 

 

Den här Voisin-bilen kom till Sverige som chassi. Gustaf Nordbergs Vagnfabrik försåg chassiet med ett Landaulette-karosseri. Bilen inregistrerades den 18 december 1923 och tilldelades då igenkänningsmärke A12935. Vid registreringstillfället ägdes bilen bankdirektör Carl Jansson, Stockholm. Bilden är tagen vid en lantegendom på Södertörn och tidpunkten är nog andra delen av 1920-talet. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/74  (2014-01-06)

 

Direktör John Emanuel Ohlsson, Stockholm,  i sin Voisin när han deltar han i KAK:s Skåneavdelnings tävling till Jönköping. Han kallades populärt "Bil-Olle" och vann den aktuella tävlingen. Bilen hade registretats på Philipsons Automobil AB den 19 augusti 1921 och då tilldelats igenkänningsmärke A7743. Det var Philipsons som representerade Voisin i Sverige. Den 18 januari 1922 noteras ingenjör Gustaf Eriksson, Stockholm, som ägare.  "Bil-Olle" blir sedan registrerad ägare den 9 december 1922. Ett knappt år senare, den 13 oktober 1923, byter bilen ägare igen. Det är direktör Walter W Le Mat, Stockholm, som blir Voisin-bilens ägare. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/73. (2014-01-06)

 

Det här fotot visar när "Bil-Olle" kör Voisin C5 på den isbelagda Ulvsundasjön. Bilen hade inregistrerats den 9 januari 1924 och då tilldelats igenkänningsmärke A1031. Registrerad ägare var då Philipsons Automobil i Stockholm. Det var Philipsons som tog in och sålde Voision i Sverige. (2021-04-09)

 

Det här fotot visar när "Bil-Olle" kör Voisin C5 Ladugårdsgärdet i Stockholm 1924. Bilen hade inregistrerats den 9 januari samma år och då tilldelats igenkänningsmärke A1031. Registrerad ägare var då Philipsons Automobil i Stockholm. Det var Philipsons som tog in och sålde Voisin i Sverige. (2021-05-11)

 

En Voisin typ C5 som deltager i "Allt för Alla"-tävlingen 1924. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/73.

 

Det här är samma Voisin typ C5 som på föregående bild. Notera att man märkt bilens bakparti med "VOISIN" Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/73.

 

Det här är en Voisin typ C5 med Belvalette-karosseri som beställdes av direktör John Emanuel "Bil-Olle" Ohlsson, Stockholm. Philipson tog hem vagnen 1924, men "Bil-Olle" löste inte ut den. Den köptes i stället av direktör Frank Dahlin och hans far. Priset var 28000 kr och det får anses vara förmånligt då bara ett naket Voisin C5 chassi kostade 29500 kr. Bilen registrerades den 23 mars 1925 och tilldelades då igenkänningsmärke A8398. Frank Dahlin ställde upp med bilen i ett flertal tävlingar. Men framförallt användes bilen för långa rundresor i Sverige, Europa och Nordamerika. Bilen avregistrerades 1938 och köptes som ett renoveringsobjekt 20 år senare av Curt Borgenstam. Vid bilens renovering, som löpte till 1966-1967, fick skärmarna en annan utformning. Bilen tillhör idag Stiftelsen Bertil Lindblads Samlingar och visas normalt vid Bil- och Teknikhistoriska Samlingarna i Köping. Bilden som antas vara tagen på hemresan från Paris, där bilen hämtades, har varit publicerad i Autohistorica 1/73. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2014-01-06)

 

Frank Dahlin har här parkerat sin Voisin typ C5 utanför Politiken i Köpenhamn. Jämfört med leveransbilden ovan kan man se att hjuldiskar, kylarmaskot, sökarlyktor och hjulmuttrar med vingar tillkommit. Bilen hade registrerats den 23 mars 1925 och då tilldelats igenkänningsmärke A8398. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/73. (2014-01-06)

 

Frank Dahlins Voisin C5 har här rustats för resa i Nordamerika. Notera speciellt de stora packlådorna på sidorna. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilen hade registrerats den 23 mars 1925 och då tilldelats igenkänningsmärke A8398. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/73. (2014-01-06)

 

Den här bilden av Frank Dahlins Voisin typ C5är tagen i samband med resan i Nordamerika. I bilen ses även Franks maka. Bilen hade registrerats den 23 mars 1925 och då tilldelats igenkänningsmärke A8398. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/73. (2014-01-06)

 

Här har Frank Dahlin stannat till i Hollywood och träffar Mr. Nibblo, Greta Garbo regissör. Voisin typ C5-bilen var försedd med vackra målningar, notera speciellt märkningen "SVERIGE-BILEN". Bilen hade registrerats den 23 mars 1925 och då tilldelats igenkänningsmärke A8398. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/73. (2014-01-06)

 

Vykort som visar ett antal parkerade bilar vid Vittangi Gästgivaregård. Den ljusa bilen i mitten är en Voisin typ C5 som ägdes av direktör Frank Dahlin. Bilen hade registrerats den 23 mars 1925 och då tilldelats igenkänningsmärke A8398. Frank använde bilen för långa resor och fotot är sannolikt taget vid ett sådant tillfälle. Bilen renoverades av Curt Borgenstam på 1960-talet och idag ingår den i Stiftelsen Bertil Lindblads Samlingar. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2014-01-06)

 

Denna Voisin C4 inregistrerades den 9 februari 1924 och tilldelades då igenkänningsmärke Y1505. Registrerad ägare var då konstnär Conrad Hedberg, Köpmanholmen. (2021-03-16)

 

Voisin som deltager i Gärdestävlingar i Stockholm. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 4/80.

 

Konstnären Helmer MasOlle köpte ett Voisin typ C5 chassi av Philipsons. Formgivningen av karossen stod han själv för, medan han överlät byggnationen till Stockholms Vagn- och Karosserifabrik. Skärmarna svetsades av aluminium som sedan blästrades. Bilen var lackerad i en brungrå kulör och alla synliga trädetaljer var utförda i teak. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/73.

 

Gustaf Nodbergs Vagnfabrik AB i Stockholm byggde 1927 detta linjesköna Coupé de Ville-karosseri till ett Voisin-chassi. Beställare var fru Therese Behrentz. Vid ratten sitter en chaufför som hette Mattsson. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/73.

 

4-Dörrars Voisin typ C3 med registreringsnummer B707. Den köptes 1927 hos Philipssons av ingenjör Gustaf Olsson, Lidingö. 1931 såldes bilen till Ostermans. Karossen var vinröd och skärmarna svarta. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/73.

 

Ytterligare en bild som visar ingenjör Gustaf Olssons Voisin typ C3 med registreringsnummer B707. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/73.

 

 

Voisin typ C3 med 4-dörrars täckt Belvalette-kaross som en tid ägdes av Bertil Lindblad. Bilen hade då registrerings-nummer D360. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/73.

 

Fotot är taget vintertid i samband med någon tävling, notera bilen som försvinner ut i högerkant. Huvudmotivet är en Voisin med registreringsnummer T5021 och tävlingsnummer 24. Kanske är det bruksägare Ivan Svensson från Skyllberg som sitter vid ratten. I 1928 års matrikel från KAK står han som ägare till T5021 och fotot bör vara taget vid den tiden. Förmodligen är det en typ C3. Notera snökedjorna på bakhjulen och den förtäckta kylaren.

 

En begagnad Voisin som var till salu, förmodligen kring 1930. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/73.

 

Samma Voisin, fast med uppfälld sufflett. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/73.

 

Vykort som visar Sjukstugan i Husum. Bilen är en Voisin med registreringsnummer Y4637. (2015-12-31)

 

                                     © 2021 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se