Vulcan

Fotot som är tager vid Gustaf Adolfs torg i Stockholm visar en av de Vulcan-bussar som inregistrerades på Stockholms Centrala Omnibus AB den 20 juli 1923. Denna buss som var avsedd för 24 personer erhöll igenkänningsmärke A11934. (2022-11-29)

Fotot visar en av de elva Vulcan bussar som Stockholms Centrala Omnibus AB började använda 1923. (2023-12-04)

Männen står vid en av de Vulcan bussar med massiva däck som levererades till Stockholm Centrala Omnibusaktiebolag 1923. (2021-03-31)


                                     © 2023 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se