Wanderer


1-cylindrig Wanderer från cirka 1908.
Wanderer "Puppchen" från cirka 1914


Fotot visar ingenjör Elof Wilhelm Nyberg på sin Wanderer som inregistrerades den 21 april 1913 och då tilldelades igenkänningsmärke A2057. (2021-09-22)


Männen färdas på en Wanderer som inregistrerades den 18 april 1914 och tilldelades igenkänningsmärke T188. Registrerad ägare var då biograf montör Gerhard Blomstrand, Örebro. (2024-04-05)Mannen sitter på en Wanderer från omkring 1914. (2014-02-27)

 

Mannen och kvinnan sitter på en Wanderer från cirka 1920 som har registreringsnummer W1118. (2016-02-19)                                     © 2024 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se