Whippet


En Whippet modell 96 från cirka 1927 har stannat längs landsvägen.

 


Två kvinnor vid en täckt Whippet modell 96 från cirka 1927 med registreringsnummer C2885.

 

2-Dörrars täckt Overland modell 96 från cirka 1927.


Två A-registrerade bilar möts i slutet av 1920-talet. Den ljusa bilen är en Whippet modell 96 från cirka 1928. A820 sitter på en Willys-Knight från första delen av 1920-talet. Åtminstone den senare är utrustad som taxibil. Bilden var omslagsbild på Autohistorica 3/75.

Det här fotot kommer från Leif G:son Nygård och är taget i samband med en biltur på 1930-talet med Arvid Forsberg. Det är Leifs pappa, Petrus Gustavsson, som står längst till höger. Med på bilden är två av hans bröder. Bilen med registreringsnummer T4542 är en Whippet från cirka 1929. (2019-09-16)

 


                                     © 2019 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se