P-län

Den 19 april 1907 inregistrerades denna Star Tonneau och tilldelades igenkännings-märke P4. Bilen som då troligen var några år gammal ägdes då av postexpeditör K. Jakobsson i Ertemark. (2015-03-18)


Den 18 september 1908 inregistrerades denna Cudell typ E4 16/20 PS och tilldelades igenkänningsmärke P18. Som ägare angavs då en direktör Georg Koegler, Seglora och han är kanske en av personerna på fotot? Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2023-12-12)


Denna Cudell typ E4 16/20 PS inregistrerades den 18 september 1908 och tilldelades igenkänningsmärke P18. Registreras ägare var då direktör Georg Koegler, Seglora. Det finns uppgifter som säger att detta var den första automobildroskan i Borås 1910. (2023-12-12) 


Chaufförerna Hans Svantesson och Per Johansson står vid några av Borås första taxibilar. Bilen med igenkänningsmärke P36 är en Scania som inregistrerades den 18 november 1910 och då med Axel Velin från Borås som ägare. A854, en Renault, ägdes av droskägaren P.L. Lundin i Borås när den inregistrerades den 21 juni 1910. Båda bilarna ser ut att ha Landaulette-karosserier. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-10-19)


Enligt en notering i ett album ska detta foto visa bilarna hos Borås Åkeribolag 1916, året då en omläggning av fordonsregistreringarna gjordes och då de flesta bilarna fick nya igenkänningsmärken. Bilen längt till vänster är en täckt Scania-Vabis, troligen en typ 2S. Den inregistrerades den 25 juni 1913 och fick då igenkänningsmärke P100, registrerad ägare var då Firman Borås Hyrverk, P.L. Lundén. Den öppna bilen bredvid är en Scania med igenkänningsmärke P36. När den inregistrerades den 18 november 1910 var Axel Velin i Borås bilens ägare.  Det finns en annat foto som visar P36, men då har bilen ett täckt karosseri. Förutom det nu öppna karosseriet har bilen fått en slutande motorhuv. Bilen i mitten är en Vabis med igenkänningsmärke P40. Den inregistrerades den 20 mars 1911 som ägare uppgavs då P.L. Lundin. Näst längt bort står en öppen Renault med igenkänningsmärke A854. P.L. Lundin ägde även denna bil när den  inregistrerades den 21 juni 1910. Ett annat foto visar att även denna bil ursprungligen hade ett täckt karosseri. Längst bort står ytterligare en täckt Vabis. Den har igenkänningsmärke P125 och när den inregistrerades den 22 oktober 1913 stod en grosshandlare Otto Ericson som ägare. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2021-07-05

 

Chaufförerna Karl och Janne Rydin står vid två av Borås tidiga taxibilar. Bilen till höger är en Vabis med igenkänningsmärke P40. Den inregistrerades den 20 mars 1911 som ägare uppgavs då P.L. Lundin. Bilen till vänster som lär ha igenkänningsmärke P208 kan vara en Scania-Vabis och då troligen en typ 2S. Båda bilarna har Landaulette-karosserier. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-10-22)

 

Det här fotot togs antagligen när Kung Gustav V besökte Borås i samband med Älvborgs regementes 300-års jubileum 1924. Man färdas in Lancia som ägdes av direktör Axel Bergengren, Borås. Bilen hade inregistrerats den 15 maj 1923 och då tilldelats det låga numret P47, ett nummer som Bergengren tycks ha haft på flera bilar. Redan 1911 noteras Bergengren som ägare av P47, och han behåller detta nummer även efter registomläggningen 1916. För Lancian finns effektsiffran 28/80 hästkrafter noterad, så den 6-sitsiga bilen är nog en Dikakappa eller Trikappa. (2015-03-18)

 

Det här fotot togs antagligen när Kung Gustav V besökte Borås i samband med Älvborgs regementes 300-års jubileum 1924. Man färdas in Lancia som ägdes av direktör Axel Bergengren, Borås. Bilen hade inregistrerats den 15 maj 1923 och då tilldelats det låga numret P47, ett nummer som Bergengren tycks ha haft på flera bilar. Redan 1911 noteras Bergengren som ägare av P47, och han behåller detta nummer även efter registomläggningen 1916. För Lancian finns effektsiffran 28/80 hästkrafter noterad, så den 6-sitsiga bilen är nog en Dikappa eller Trikappa. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2014-03-05)

 

Barnen har låtit sig fotograferas framför en bil och ett hus. Bilen som har registreringsnummer P87 är en Hupmobile modell 32 Touring som inregistrerades den 14 maj 1913. Vid registreringstillfället ägdes bilen av Automobilbolaget i Borås. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-07-05)

 

Oidentifierad november 2013 E. Fotot med tre motorfordon kan vara taget under andra halvan av 1910-talet. Motorcykeln till höger som har igenkänningsmärke P413 ser ut att vara en Husqvarna Moto-Reve från cirka 1914-15. Bilen och den andra motorcykeln är oidentifierade. Bilen som ser ut att kunna klassas som motorcykelbil kanske är ett hemmabygge? (2013-11-23)

 

Oidentifierad november 2013 C. Bil med igenkänningsmärke P414 har fotograferats vid Stadshotellet i Laholm 1920. Det en 6-sitsig bil med motor på 110 hästkrafter, som troligen har tillverkats i USA. Vid registreringstillfället ägdes bilen av fröknarna Andrea och Anna Åkerlund i Borås. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2017-02-04)

 

Fyra män och en lastbil med virke på flaket. Lastbilen är en Nash Quad som inregistrerades den 1 juli 1920 och då tilldelades igenkänningsmärke P563. Lastbilen ägdes då av Trollhätte Kraftverksbyggnad, Lilla Edet . (2016-07-14)

 


Personerna verkar göra sitt bästa för att skymma det mesta av bilen. Men det går att se att P759 sitter på en Essex Super Six 4-Dörrars Sedan, troligen från 1928.

 

På den här bilden ses P759 från sidan. Det är alltså samma bil, Essex Super Six 4-Dörrars Sedan, som på föregående foto.

 

Buick Master Six Touring 1928 med registreringsnummer P763 som användes som taxi i Borås. Vid fototillfället var bilen tämligen ny. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-22)

 

Personerna sitter i en Buick Master Six Touring 1928 med registreringsnummer P763. Fotot ska vara taget i Borås 1928, men bilen användes annars som taxi i Borås. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-12-10)

 

7-sitsig Buick Master Six Touring 1928 har fotograferats i Kalmars hamn. Bilen som normalt användes som taxi i Borås hade förmodligen registreringsnummer P763. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-12-14)

 

7-sitsig Buick Master Six Touring 1928 som har fotograferats 1928, alltså när bilen var tämligen ny. Bilen som normalt användes som taxi i Borås hade förmodligen registreringsnummer P763. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-12-15)

 

Personerna sitter i en Buick Master Six Touring 1928 med registreringsnummer P763. Fotot ska vara taget i Borås Oskarshamn, men bilen användes annars som taxi i Borås. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-12-25)

 

Personerna står vid en Buick Master Six Touring 1928 med registreringsnummer P763. Fotot ska vara taget i Målilla, men bilen användes annars som taxi i Borås. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2014-01-09)

 

Personerna, några vuxna och 12 barn, har fotograferats vid och i en Ford modell T Touring 1919-20 med registreringsnummer P839. Men fick verkligen alla plats i den normalt femsitsiga bilen? Information har lämnats av medlem i Mässing & Nickel.

 

I Borås rullade flera T-Fordar, både öppna och täckta, som droskbilar. Bilden visar tvätt av en Touring från cirka 1920. Skyltens utformning med igenkänningsmärket P952 indikerar att fotot togs senast 1924. P953 satt för övrigt på en likadan Ford i Borås. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-02)

 

Fotot som visar två män stående vid en Ford modell T Touring med registreringsnummer P953 ska vara taget 1921. Bilen användes normalt som taxi i Borås. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-12-24)

 

Mannen sitter i en Scania-Vabis lastbil för 2-tons last som inregistrerades den 9 augusti 1921 och tilldelades igenkänningsmärke P1020. Registrerad ägare var då Vänerborgs hospital och asyl. (2022-11-17)

 

Det verkar som att solen var besvärlig när detta foto togs. Barnet framför diversehandeln håller upp händerna och det verkar som att det är fotografens skugga som har kommit med med på fotot. Bilen är en Chevrolet 490 Touring som inregistrerades den 9 september 1921 och då tilldelades igenkänningsmärke P1066. Vid registreringstillfället ägdes bilen av hemmansägaresonen Johan Viktor Johansson, Sundals-Ryr. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2014-04-12)

 

Fotot ska vara taget 1921 och visar en av taxibilarna som rullade i Borås. Igenkänningsmärke P1150 sitter på en Ford modell T Centerdoor Sedan. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-23)

 

Ford modell T Centerdoor Sedan med registreringsnummer P1150 som användes som taxi i Borås, men just här är det fråga om en sjuktransport. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-12-30)

 

Tre av taxibilarna i Borås i början av 1920-talet står parkerade vid taxistationen vid Teaterbron. Det är tre T-Fordar från cirka 1920, två öppna Tourings och en täckt Centerdoor Sedan som har igenkänningsmärke P1150. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-06)

 

Fotot visar fyra lediga taxibilar i Borås i mitten av 1920-talet. Bilarna är tillverkade i början till mitten av 1920-talet.  Bilen med registreringsnummer P1332 är en Nash och detta märke har även bilen med den lackerade kylaren. De två övriga bilarna är Buick från cirka 1924-25. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-01)

 

Här pågår tvättning av en av Borås taxibilar, en Ford modell T Touring från cirka 1920 med igenkänningsmärke P1424. Till vänster skymtar en liknande Ford som även denna troligen användes som taxi. Skylten i bakgrunden talade om att där fanns möbelaffär och tapetserarverksamhet. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-08)

 

Bilden visar en 4-cylindrig Buick modell 35 Touring från 1922. Bilen inregistrerades den 12 augusti 1922 och fick registreringsnummer P1515. Som ägare stod då Svensson & Johansson Biltransport i Borås. På baksidan av det något suddiga foto står det också ”Ernst Johansson”, så man kan förmoda att det är en av bilens ägare som sitter vid ratten. Vid fototillfället har bilen blivit något modifierad med 1923 års strålkastare och suffletthållarfästen av senare typ 1924-25, kanske av J-type där man bara lägger ned suffletten och fäster med en rem i stället för att som tidigare hade en hållare som man öppnade och lade in sufflettbågarna i de rätta lägena och fällde över det yttre fästet så den höll bågarna på plats. Leif Holmberg har identifierat bilmärket och bidragit med information (2013-03-03) 

 

Taxichauffören står vid sin bil, en Ford modell T Centerdoor Sedan med registreringsnummer P1542. Foto ska vara taget i Borås 1922. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-05)

 

De tre damerna har fotograferats vid en Buick series 23-35 Touring 1923. Bilen hade inregistrerats den 12 februari samma år och få tilldelats igenkänningsmärke P1784. Registrerade ägare var då handlande Frans och Gustaf Björklund i Borås. (2021-04-27)

 

Overland modell 91 Touring från antagligen  1923 som den 17 april samma år registrerades och fick nummer P1872. Bilens ägdes då av Olof W. Bengtsson i Trollhättan. Fotot har antagligen tagits i samband med något evenemang samma år eftersom registreringsskyltarna fick ett annat utseende följande år. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-02-27)

Mannen håller handen på ett reservhjul som tillhör en Studebaker 4-Dörrars Sedan med registreringsnummer P2124. Det rör sig förmodligen om 1931 års 6-cylindriga Series 54. Bilen bredvid med registreringsnummer Y4139 är en Auburn 4-Dörrars Sedan från cirka 1927.

 

Fotografering vid bilarna P2124, en Studebaker 4-Dörrars Sedan, förmodligen 1931 års 6-cylindriga Series 54 och Y4139, en Auburn 4-Dörrars Sedan från cirka 1927.

 

Fotografering vid bilarna P2124, en Studebaker 4-Dörrars Sedan, förmodligen 1931 års 6-cylindriga Series 54 och Y4139, en Auburn 4-Dörrars Sedan från cirka 1927. (2015-04-27)

 

Vykort som visar del av Vårgårda i början av 1920-talet. Till höger i bild står en Ford modell TT lastbil med fullt lass. Det ser ut som att registreringsnumret är P2432. Lastbilen som kommer körande mot fotografen är en Scania-Vabis. (2013-06-10)

 

Detta foto som troligen är taget i mitten av 1920-talet visar en Borås taxibilar. Chauffören har ställt sig bredvid sin Buick Touring från cirka 1925 med registreringsnummer P2752. Skylten har det utförande som började användas. Notera även ledigskylten på vidrutan och mannen till höger i bild. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-02)

 

Det här fotot ska vara taget vid Teaterbron i Borås år 1927. Personerna spexar framför en Buick Touring från cirka 1925. Bilen användes som taxi och hade registreringsnummer P2752. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-04)

 

På det slitna fotot som troligen togs i mitten av 1920-talet syns tre av Borås taxibilar, tillverkade cirka 1923-25. Bilen till vänster är en Buick Touring med registreringsnummer P2752. Bilen till höger är också en Buick Touring, men registreringsnumret går inte helt att tyda. Det börjar emellertid på P31 och slutar på 3. I mitten står en Chandler Touring med registreringsnummer P3149. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-10)

 

Man har stannat till så att fotografen kan ta en bild på resesällskapet och bilen, en 7-sitsig Buick Master Six Touring från cirka 1925 med registreringsnummer P2752. Bilen användes normalt som taxi i Borås. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-12-23)

 

Männen står vid en Chevrolet Superior Touring från cirka 1923 som har registreringsnummer P2943. (2017-01-14)

 

Fotot som ska vara taget 1925 visar tio personer framför en Chandler Touring från cirka 1922-24 med registreringsnummer P3149. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2014-01-04)

 

Sex personer har fotograferats i och vid en  Chandler Touring från cirka 1922-24 med registreringsnummer P3149. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2014-01-05)

 

På detta gruppfoto ses en täckt Ford modell T från cirka 1926 som har registreringsnummer P4551 och en oidentifierad motorcykel med interimsskylt P512. (2017-01-20)

 

Bilen med registreringsnummer P5207 är en Alfa Romeo från slutet av 1920-talet. Här ses den lastad på båten SS Saude och fotot är antagligen taget någonstans mellan Stavanger och bergen. Båten som byggdes 1897 sjönk 1944 efter en kollision med en tysk ubåt. (2019-12-09)

 

Männen står vid en Alfa Romeo från slutet av 1920-talet som har registreringsnummer P5207. (2021-02-11)

 

Mannen står vid en Dodge från cirka 1927 som har registreringsnummer P5589. (2017-01-15)

 

Fotot visar tre lastbilar vid ett grustag. I mitten står en Scania-Vabis från cirka 1930 och de båda andra lastbilarna, med registreringsnumren P5935 och P5933, är Chevrolet från cirka 1927-28. (2018-06-22)

 

Mannen pysslar om en Ford modell A 35A Standard Phaeton från 1928 med registreringsnummer P7022. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-12-17)

 

John Magnusson står vid sin Nash 4-dörrars Sedan från 1930 med registreringsnummer P7986. Bilen användes som taxi i Borås och fotot ska vara taget i Kinnarummaskogen just 1930. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-19)

 

Fotot är taget vid en bilverkstad i Stora Tuna 1931 och bilen är John Magnussons Nash 4-dörrars Sedan från 1930 med registreringsnummer P7986. Bilen användes som taxi i Borås. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-20)

 

John Magnusson sitter vid sin Nash 4-dörrars Sedan från 1930 med registreringsnummer P7986. Bilen användes som taxi i Borås. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-25)

 

Männen står vid en Nash 4-dörrars Sedan från 1930 med registreringsnummer P7986. Bilen användes som taxi i Borås. Fotot ska vara taget vid flottbron över Svädsjön. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2014-01-02)

 

Fotot ska vara taget inför en resa till Stockholm 1930. Bilen är en Nash 4-dörrars Sedan från 1930 med registreringsnummer P7986. Bilen användes som taxi i Borås. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2014-01-06)

 

                                     © 2022 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se