Buick

Buick Modell G Roadster 1907

Ägare: Bengt Ekbom

 

Buick XH-45 Touring 1919

Ägare: Medlem i Mässing & Nickelgruppen

 

 

 

 

Buick Touring 1924

Ägare: Medlem i Mässing & Nickelgruppen

 

 

 

Buick Standard Six Modell 25 Sport Touring 1927

Ägare: Lennart Norberg

 

 

 

 

 

 

 

Buick Series 121, Model 44 Sport Roadster1929

Ägare: Lars Stattin

 

 

 

Buick Cabriolet Nordberg 1930

Ägare: Lars Stattin

 

 

 

 

 

                                     © 2019 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se