Dodge
 

 

Dodge Model 30 Touring 1922

Ägare: Håkan Andersson

 

 

Dodge Series 126 Touring 1926

Ägare: Inge Andersson

 

 

Dodge Series 126 Touring 1926

Ägare: Medlem i Mässing&Nickel

 

 

Dodge Fast Four Sedan 1927

Ägare: Lars Haglund

 

 

Dodge DA Sedan 1929

Ägare: Medlem i Mässing&Nickel

 

© 2024 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se