Ford (pre-T)
 

Ford Modell N Runabout 1906

Ägare: Erik Örtlund

 

Ford Modell S Roadster 1908

Ägare: Medlem i Mässing & Nickel

 

                                     © 2019 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se