Vårvinterträff vid Scanias Fordonsmuseum i Södertälje 2010
 

 

Träffens program inleddes med smörgåstårta vilket säkert var välbehövligt då många haft en lång resa, vi hade ju deltagare från bl.a. Dalarna, Värmland och Skåne!

För själva "mötesförhandlingarna" fick vi disponera museets film- och hörsal. Gunnar Geijer höll koll på "agendan" och diskussionerna om bland annat evenemang, försäkringsfrågor och information från MHRF. En stor del av tiden ägnades åt presentation och diskussion om gruppens hemsida. Lars-Göran Lindgren demonstrerade det nya upplägget som arbetats fram sedan januari/februari. 

Rundvandring bland gamla lastbilar och lite nyare motorer. I bakgrunden skyltar lastbilarna av typ 3352 med Hesselmanmotor från 1934 och typ 3251 från 1927, den välkända bryggarbilen som använts i många veteranrallyn sedan mitten av 1960-talet.

 

Diskussioner i små grupper om ditt och datt kan man förmoda. 

Stig och Johan Larsson tar sig närmare titt på bakfjäderuppbyggnaden på den välkända typ I (2121) Phaeton från 1917 som stod inne i renoveringsverkstaden.

 

Scania-Vabis sist byggda personbil, typ 2122 från 1929 stod inne i renoveringsverkstaden för översyn.

 

Reservdelslagret finns på nära avstånd...

 

"Att göra-tavlan" med serviceåtgärder för de olika fordonen. Akuta åtgärder är tydligen markerade med röd text som "STYRNING TRASIG" för 1931:års brandbil.

 

Diskussion om verktygsutrustning som man kanske kan ha nytta av i hemmagaraget?

 

Brandbilen från 1931 stod inne före service, på "Att göra-tavlan" stod det ju "STYRNING TRASIG"...

 

Samtal med brandbil från 1931 i bakgrunden.

 

"Diskussionsgrupper" i renoveringsverkstaden med några pågående arbeten, motorhuv och kylare, i förgrunden.

 

Scania-kuriosa

 

Delar mm till de olika fordonen förvarades i hyllsystem.

 

Efter rundvandringen i museet och renoveringsverkstaden avslutade vi med att ta en gruppbild. Den här gången var vi närmare 50-personer! Bilen som är nästan helt skymd är Scania-Vabis typ I:an från 1917.

 

På museet visas ett flertal motorer i "utställningsutförande" som denna typ G42, tillverkad mellan 1913-19 och på 16-20 hästkrafter. Användes i de mindre lastbilsmodellerna.

 

Denna 2-tons lastbil från 1909 är det äldsta lastfordonen som finns bevarat på museet. I syn ungdom rullade den i Göteborgstrakten med registreringsnummer O84 och från 1916 med O35. Återköptes av Scania-Vabis redan 1940, men som senare skänkte den till Tekniska museet i Stockholm. Men sedan åtskilliga år renoverad och deponerad hos Scania.

 

5 stycken 4-hjulsdrivna brandbilar av typen T-1 tillverkades 1919-20 och faktiskt finns nu två bevarade - en hög överlevnadsprocent! Den här brandbilen från 1919 har rullat hos brandkåren i Södertälje Brandkår, men ägs sedan 40-talet av Tekniska Museet i Stockholm. I bilen sitter en 50 hästkrafters typ 1546 som användes i de största personbilarna, typ III.

 

Ungefär så här såg lastbilarna från Scania-Vabis ut mellan 1915-25. Just det här fint renoverade kedjedrivna exemplaret, en typ DLa (3-4 ton), är tillverkat 1920.

 

Så här ska ett riktigt "ladufynd!" se ut! Den här epatraktorn köptes tillbaka av Scania-Vabis redan 1960 och har väl stått lagrad sedan dess. Bilen, en typ IIa (2135) tillverkades 1922 som paketbil och köptes ny av Sundby Hospital i Strängnäs. Planen är att renovera denna bil, men frågan är om man inte ska bevara bilen i detta skick? Ja, om detta kan det säkert råda delade meningar.

 

Vabis dressin från 1910 och utrustad med en 1-cylindrig motor. Sådana där banrensare vore kanske något för SJ och Banverket att återinföra?

 

Även järnvägsvagnarna var väl vackrare förr? Här en littera C3 från 1901 som tillverkats av Vagnfabriks-Aktiebolaget I Södertälje (förkortningen VABIS började ju användas först några år senare).

 

Replikan av Gustaf Eriksons "åkvagn" från 1897-98. Denna byggdes på 80-talet och kördes en bit i samband med starten av 1988 års Styrkeprov i Säter.

 

Tidig motor.

 

Cyklar och motorcyklar stod på Scanias tidiga program, motorcykeln i förgrunden är tillverkad 1903. I ramen sitter "hjälpmotorn" från franska Clément. I bakgrunden skymtar "Sievert-bilen", DLa-lastbilen från 1920.

 

En hel del av personbilarna, främst typerna II och III, försågs med spetskylare av den här typen.

 

Scania-Vabis typ III (2453) ambulans från 1919 som ursprungligen rullat i Fredrikstad i Norge. På 50-talet användes den i en del NVK-evenemang innan den köptes tillbaka av Scania-Vabis kring 1960. Typ III var den största av tre bilstorlekar som tillverkades 1914-1925

 

Avslutningsvis en bild på en fint renoverad brandbil av typen DLa special från 1915. Detta är den äldsta bevarade Scania-Vabis brandbilen och den brukades en gång i tiden av Norrköpings brandkår.

 

                                     © 2011 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se