Utan registreringsnummer
 

Den första bilen i det svenska kungahuset var denna 5 hästkrafters Daimler från 1899. Kronprins Gustaf gjorde 1899 en resa i Tyskland och besökte då bland annat Daimlerfabriken i Cannstadt. Därefter lät han ingenjör Pontus Qvarnström importera bilen på bilden. Med bilen följde en tysk instruktör, men provkörningarna blev inte till belåtenhet för kronprisen. Bilen var för svag och hade problem med att ta sig upp för backar. Efter efter en kort tid såldes bilen vidare till AB Taxameter i Stockholm och blev Sveriges första taxibil. Men någon succé som taxi blev det inte och det förmodas att bilen fick sluta sina dagar som ombyggd till lastbil. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/75.

 

Den här bilden var införd i tidskriften Idun 1899. I en notis tidningen beskrivs denna De Dion-Bouton med släpvagn för Stockholms första bil. Numera vet vi att detta fordon, det är tveksamt om man kan kalla det för bil, inte var först. Två år tidigare hade en trehjulig Léon Bollée, som brukar räknas som bil, synts på Stockholms gator.  (2014-03-07)

 

Det här fotot som är taget i Stockholm 1899 visar när källarmästare Carl Lindholm framför en De Dion-Bouton tricycle med tillkopplad vagn för två personer, vilka i den här fallet är Carls fru Emma och tobakshandlare Morath. Fordonet hade samma år, efter ett tre månaders besök i Paris, importerats av Johan Axel Liberius von Mentzer, innehavare av Svenska Cykelbörsen. (2023-05-09)

 

De Dion-Boutons trehjulingar, tricycle, importerades till Sverige vid tiden kring förra sekelskiftet. Maskinhandelsaktiebolaget Patria, Svenska Cykelbörsen och Arvid Schuberts Fabriks- & Handelsaktiebolag var tre företag som i olika omfattning marknadsförde denna fordonstyp. Fotot som är taget 1899 visar en yngre man som framför en sådan De Dion-Bouton, som tillhörde Henri Kahn & Co i Stockholm. Fordonet som hade en tillkopplad dragkärra användes för varuleveranser, exempelvis vinlådor som bilden visar. Detta exemplar levererades troligen av Arvid Schuberts Fabriks- & Handelsaktiebolag. (2023-04-13) 

 

Pellerins Margarin tillhörde de i Sverige som kring förra sekelskiftet skaffade sig en De Dion-Bouton tricycle. Det trehjuliga fordonet som var utrustat med ett lastflak, tydligt märkt PELLERINS MARGARIN, har här fotograferats den 30 september 1900. Det framfördes då av en man utklädd till tomtenisse, i något som kallades för ”"Merkantila paraden", ett reklamtåg i Malmö som startade vid Idrottsplatsen och hade avslut i Kungsparken i samband med en trädgårdsutställning. (2023-04-28)

 

Det här fotot är taget i Malmö den 30 september 1900 i samband med något som kallades för "Merkantila paraden", ett reklamtåg som startade vid Idrottsplatsen och hade avslut i Kungsparken i samband med en trädgårdsutställning. Det trehjuliga fordonet med lastflak är en De Dion-Bouton tricycle som tillhörde Pellerins Margarin. (2023-06-01)

 

Bryggerifirman J.A. Pripp & Son i Göteborg beställde 1899 en Daimler lastbil för 3000 kg. Den levererades våren 1900 genom agenten Knut Felix Bonnier. Fotot är taget i samband med en provtur sträckan Göteborg-Kungsbacka den 17 maj 1900. Lastbilen var då iordningställd för transport av 12 personer, föraren inräknad. Deltagare var leverantören Knut Felix Bonnier, ledamöter från bryggerifirmans styrelse samt representanter från styrelsen. Den 28 kilometer långa sträckan beräknas ha tagit två timmar och 30 minuter. (2023-05-08)

 

Det här är den första lastbilen i Sverige. Det är en Daimler som hösten 1899 inköptes av bryggerifirman J.A. Pripp & Son i Göteborg. När man lät ta detta foto valde man att placera lastbilen närmast kameran. (2014-02-28)

 

Vid tiden kring förra sekelskiftet representerades fabrikat Benz i Skandinavien av ingenjör Albin Westrup i Stockholm. Fotot som är taget under andra halvan av år 1899 visar Albin när han kör en Benz Comfortable, en bil som i dåtida press kallades för både droska och promenadvagn. Bilen var tillgänglig för provkörningar, men ledde inte till några egentliga försäljningsframgångar. Men det är känt att apotekare Jon H:son Hedin köpte ett exemplar av den större Benz typen året därpå. Denna Benz Victoria är bevarad och ingår sedan slutet av 1920-talet i Västerbottens museums samlingar. (2023-04-25).

 

Sedan kronprins Gustaf år 1899 ha lämnat tillbaka en Daimler till Maskinfirman Stieltjes i Stockholm, lät han samma firma beställa hem en Peugeot från Frankrike. Bilen som var en typ 28 levererades sommaren 1900. Fotot är taget vid Tullgarn och planen var att bilen skulle användas på den 20 km långa sträckan Tullgarn-Järna, som beräknades ta 50 minuter. I anslutning till leveransen provkördes bilen den 74 km långa sträckan Stockholm-Tullgarn som tog 3 timmar och 20 minuter. Inledningsvis kördes bilen av en chaufför från Frankrike. (2023-06-09)

 

Parisienne Victoria Combination 1899 i Västerås. Sannolikt är det denna bil som 1907 tilldelades registreringsnummer U4. I noteringarna för U4 saknas emellertid uppgift om fabrikat. Däremot har man som tillverkare angett Alfred Belvalette, Paris. Belvalette var en karosstillverkare och som Parisienne använde sig av.  Vidare finns uppgift att U4 hade en 1-cylindrig motor på 2,25 hästkrafter från De Dion-Bouton. Detta tillsammans med bilens måttuppgifter stämmer bra in på Parisienne Victoria Combination. Som registrerad ägare till U4 stod plåtslagare A.F. Westerblom, Västerås.

 

Parisienne Victoria Combination 1899 i Västerås. Sannolikt är det denna bil som 1907 tilldelades igenkänningsmärke U4. I noteringarna för U4 saknas emellertid uppgift om fabrikat. Däremot har man som tillverkare angett Alfred Belvalette, Paris. Belvalette var en karosstillverkare som Parisienne använde sig av.  Vidare finns uppgift att U4 hade en 1-cylindrig motor på 2,25 hästkrafter från De Dion-Bouton. Detta tillsammans med bilens måttuppgifter stämmer bra in på Parisienne Victoria Combination. Som registrerad ägare till U4 stod plåtslagare A.F. Westerblom, Västerås (2018-06-30)

 

Adolf Östberg med verksamhet i Idrottsparken i Stockholm var kring förra sekelskiftet agent för den elektriska bilen Waverley från International Motor Car Co i Indianapolis, USA. Det här fotot från andra delen av 1899 visar Adolf när han tillsammans med hustru Olga åker i det först importerade exemplaret. År 1902 ställde Adolf Östberg ut en Waverley på den utställning som arrangerades av Dansk Automobilklubb. Samma år blev Adolf även agent i Stockholm för de bilar som Södertelge verkstäder börjat marknadsföra. (2023-04-27)

 

Adolf och Olga Östberg i en Waverley Stanhope, den första elektriska bilen i Sverige. Bilen som kom till Sverige i slutet av 1899 har här fotograferats i Idrottsparken i Stockholm. Den elektriska bilen kördes ofta av Olga. Bilden har publicerats i Autohistorica 4/82.

En fyrsitsig Waverley med så kallad dos-a-dos kaross. Bilden har publicerats i Autohistorica 4/82.

 

Det här fotot är taget i Idrottsparken i Stockholm år 1899 och visar en Waverley med fruarna Östberg och Halldin. Det var Olga Östbergs man Adolf som vid förra sekelskiftet var agent för denna elektriska bil från International Motor Car Co i Indianapolis, USA. (2023-06-02)

 

Oidentifierad januari 2015 D. På fotot som visar Johanssons Diversehandel i Guldbrandstorp syns även en mycket tidig bil, men bildens låga kvalitet försvårar identifieringen. (2015-01-23)

 

Detta är de första bilen som tillverkades av Scania 1901. Bilen finns bevarad av Sveriges Teknsika Museum. (2024-03-26)

 

Vykortet är från cirka 1902 och visar två bilar som kör framför Badhotellet i Södertälje. Bilarna kommer från Södertelge Verkstäder och är av system "Helios". I grunden var det tyska bilar som Södertelge Verkstäder tog till Sverige. Bilen som ligger först är troligen en 6 hästkrafters Kuhlstein. Efter följer en "turistautomobil" typ VIII, med en 1-cylindrig motor liggande under framsätet. (2016-04-19)

 

Mannen kör den första lastbilen som tillverkades av Scania under 1902. Lastbilen användes internt några år och skrotades sedan. Frampartiet på bilden är en rekonstruktion eftersom fotot i ett tidigt skede tyvärr blev beskuret. (2024-03-05)

 

Mannen kör den allra förta lastbilen som tillverkades av Vagnfabriks Aktiebolaget i Södertelge, senare kallat Vabis. Lastbilen blev färdig hösten 1902, men såldes inte förrän 1906 då AB Separator i Stockholm köpte fordonet. (2024-03-03)

 

Foto från 1902 som visar en den andra byggda Scania-bilen, kallad typ Ab. Förare är Emil Salmson och passagerare är Reinhold Thorssin. I detta utförande hade bilen en luftkyld motor, men den fick senare med vattenkyld motor, samtidigt som karossen fick en annan utformning. (2022-10-25)

 

Mannen kör en Oldsmobile modell R Curved Dash Runabout från cirka 1902. Notera att passageraren är en hund. (2024-02-06)

 

Mannen kör en Oldsmobile modell R Curved Dash Runabout från cirka 1902. (2024-02-11)

 

Söderbloms Gjuteri & Mekaniska Verkstad i Eskilstuna började med biltillverkning strax efter sekelskiftet 1900. Tillverkningen var huvudsakligen inriktad på lastbilar och bilden visar Söderbloms först tillverkade lastbil. Denna ska ha haft en 2-cylindrig motor på 12 hästkrafter. Den var anmäld till Sveriges första bilutställning i Stockholm 1903, men den blev inte färdig i tid. I stället visades lastbilen på Helsingborgs-utställningen samma år. (2013-02-01)

AB Motorfabriken i Göteborg byggde 1903 6-10 bilar med det här utseendet. Chassiet bestod främst av franska delar, troligen från Gardner-Serpollet. Bilens 2-cylindriga motor kom från Fafnirwerke Aachen Stahlwarenfabrik. Även tändanordning, förgasare och däck importerades. Chassiet av stålgjutgods levererades av Nydqvist & Holm i Trollhättan, som annars var en stor loktillverkare. Växellådan och kugghjulen till kraftöverföringen tillverkades av Motorfabriken själv. Det eleganta karosseriet av Tonneau-typ var byggt av Per Olsson Sjöösten i Göteborg. Bilden har publicerats i Autohistorica 3/87. (2013-03-20)

 

Mellan 16-24 maj 1903 arrangerades den första Automobilutställningen i Sverige. Platsen för evenemanget var Idrottsparken i Stockholm. Merparten av fordonen visades i Tennispaviljongen, men det bjöds även på provkörningar på Idrottsparkens cementerade bana. Bilden visar två Oldsmobile Modell R Curved Dash Runabouts som körs på denna bana, förarna är ingenjör Rickard Björkman och Direktör Emil Österlund. Dessa både bilar, som troligen var tillverkade 1901-1902, ställdes ut av E.C. Gjestvangs Handels- & Fabriksaktiebolag. Ytterligare en bil av samma typ ställdes ut av Dansk Automobil & Cyklefabrik. (2023-05-04)

 

Denna Scania Ad Tonneau kördes 12-15 maj från Malmö till Sveriges första automobilutställning i Stockholm. Den effektiva körtiden var 32 timmar. Fotot är taget i samband med avfärden från Malmö den 12 maj och vid ratten sitter verkstadsingenjör Anton Svensson. Bredvid sitter direktör  Hilding Hessler och i baksätet sitter mekanikern John Malmqvist. (2021-10-05)

 

Männen sitter i en Scania Ad Tonneau 1903. (2024-02-15)

 

Till Sveriges första automobilutställning som arrangerades i Idrottsparken i Stockholm 16-24 maj 1903, arrangerade Göteborgs Automobilklubb en gemensam färd med 4-5 bilar. Fotot visar när en av bilarna, H. Pripps Opel-Darracq Tonneau, visas för Prins Carl och Prinsessan Ingeborg. Mannen vid höger framskärm är direktör Adolf Östberg som var utställningens kommissarie. (2020-12-23)

 

Det här är den första lastbilen som byggdes vid Tidaholms Bruk. Den kallades Tor 1 och året var 1903. Personerna är David och Gottfrid Lindström. (2020-05-08)

 

Det här fotot är taget i samband med en industri- och slöjdutställning i Skara 1905. Fordonet är den den andra lastbilen som tillverkades vid Tidaholms Bruk. Den kallades Tor 2 och ska ha blivit klar 1905. (2021-09-01)

 

Redan 1903 gjorde det Kungliga Postverket försök med bilar. Sommaren 1903 beställdes denna skåpbil från Söderbloms Gjuteri AB i Eskilstuna. Bilen som hade en 2-cylindrig motor, utvecklande 6 hästkrafter, var klar hösten samma år. Bilen provades i Stockholm och trots att toppfarten bara var 16 km/tim gick det betydligt fortare än med häst. En körning från posthuset till filialen på Linnégatan tog 6 minuter, jämfört med 15 minuter tidigare. Proven gick alltså ganska bra, men sen kom snön och då gick det inte lika bra. Bilen skickades då tillbaka till tillverkaren i Eskilstuna och bilen kom aldrig tillbaka i postens tjänst. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/86. (2012-12-31)

 

Det här är chassiet till den skåpbil som det Kungliga Postverket provade i Stockholm 1903. I chassiet ligger en 2-cylindrig motor. (2013-01-27)

Cadillac modell A Tonneau från 1903 eller 1904 som taxi i Stockholm.

 

Fotot lär föreställa Anna Sjörén och Frithiof Karlström i eller på en av de till Sverige först importerade Orient Buckboards från Waltham Manufacturing Company. Fotot är taget tidigt 1904 framför Allmänna Velocipedförsäljnings Aktiebolagets affärslokaler på Borgmästaregatan i Landskrona. Denna firma kom att sälja dessa bilar under namnet Allvelo och flera av dessa finns bevarade i Sverige.

 

Munchens Bryggeriets första lastbil var den här Daimlern som förmodligen tillverkats 1903. Bilden är tagen vid Söder Mälarstrand i Stockholm.

 

Den här bilden på Munchens Bryggeriets första lastbil, en Daimler, är tagen vid samma tillfälle och plats som den föregående bilden.

 

Munchens Bryggeriets första lastbil, en Daimler, har här fotograferats framför bryggeriet på Söder Mälarstrand, Stockholm. Fotot har med stor sannolikhet tagit vid samma tillfälle som de tå föregående bilderna.

 


Det här fotot som är taget i Stockholm cirka 1904 var omslagsbild på Autohistorica 3/70. Bilen längst till vänster är en Oldsmobile Curved Dash Runabout. Den ljusa bilen är en Franklin med Tonneau-kaross. Bilen längst till höger är en Peugeot. Bilen längst bak är inte identifierad. Alla bilarna är tillverkade cirka 1904.

 

Framför entrén till Hernösands Enskilda Banks palats på Kungsträdgårdsgatan 16 i Stockholm står en Scania Ad Tonneau från cirka 1903. (2020-03-24)

 

Fotot är taget i Malmö  i december 1903 i samband med provkörning av den Scania typ AF Tonneau som Kronprins Gustaf hade beställt. Vid ratten sitter direktör Hilding Hessler. (2015-05-06)

 

 

Vid Sveriges första bilutställning i maj 1903 fick kronprins Gustaf provåka i en Scania med Tonneau-kaross. Detta ledde till att en ny Scania beställdes, dock starkare än den han fått provåka. Kronprinsens bil konstruerades och byggdes i Malmö hösten 1903. Innan leveransen till prinsen försågs bilen med ytterligare utrustning vid Svenska Motorvagns AB i Stockholm. Detta innefattade bland annat en vindruta och ett baldakinliknande tak. På bilen ses bilen vid leveransen på Tullgarn våren 1904. Vid ratten sitter kronprisens chaufför J.E. Norrman. Scanian användes i ett par år och en del längre resor företogs, bland annat till Hälsingland, Fagersta, Motala och Kalmar. Inom Scania kallades denna bil för typ Af, eventuellt även typ C. Motorn var 2-cylindrig och på 2,7 liter och 12-14 hästkrafter.

 

1905 eller 1906 kom denna Oldsmobile modell B Curved Dash Runabout 1905 till Hammarstrand. Det var Paul Hann som inköpt bilen hos Gjestvangs Handels & Fabriksaktiebolag i Stockholm. Med denna bil ska Paul ha bedrivit biltrafik mellan Hammarstrand och Stugun. Bilen blev den första som inregistrerades i Jämtlands län, den 9 april 1907 tilldelades den igenkänningsmärke Z1. Paul Hann var också den första i Jämtlands län som ansökte om trafiktillstånd enligt 1906 års förordning om automobiltrafik, men Julius Holmer i Stugun erhöll emellertid tillstånd före Paul Hann. Bilden ser ut att vara ett slags collage. (2013-02-08)

 

Det här fotot som visar några personer på och vid en Oldsmobile Curved Dash Runabout ska enligt uppgift vara taget i Fjugesta 1906. (2015-06-06)

 

Fotot visar en Oldsmobile Curved Dash Runabout från cirka 1903 som framförs på Trädgårdsgatan i Arboga. Notera barnen som springer efter fordonet. (2024-03-11)

 

Det här fotot som är taget vid Brunkebergstorg i Stockholm visar en Oldsmobile Curved Dash Runabout från cirka 1904 som användes av Aktiebolaget Freja-Magasinet. Den 16 januari 1907 inregistrerades bilen och tilldelades igenkänningsmärke A88. (2022-08-23)

 

Det här fotot visar ett av 18 startande ekipage i den automobiltävling som arrangerades den 5 februari 1905 i samband med Nordiska Spelen i Stockholm. Det är ingenjör Erik Jagdman som ska starta med sin Oldsmobile Curved Dash Runabout. Mannen med startflaggan är Svenska Automobil Klubbens ordförande Clarence von Rosen. Tävlingssträckan var Stockholm-Uppsala-Stockholm, med start och mål i Idrottsparken .(2023-04-05) 

 

Reklambild från Gjestvangs Handels-och Fabriks AB som visar en Oldsmobile Light Tonneau från 1904-05. En sådan bil kostade 5000 kronor, vilket kan jämföras med Curved Dash-modellen som samtidigt kostade 3350 kronor. (2015-04-07)

 

Dansk Automobil- & Cyclefabrik levererade denna 10 hästkrafters bil till Droskaktiebolaget i Stockholm hösten 1904. Efter provkörningar skulle den stationeras vid Jakobs Torg. I dåtidens tidningar kallades bilen för Stockholms första automobildroska. Men det var inte riktigt rätt, för ett par år tidigare hade kronprins Gustafs första bil, en Daimler, använts som taxi i Stockholm. (2023-04-14) 

 

Dansk Automobil- & Cyclefabrik levererade denna 10 hästkrafters bil till Droskaktiebolaget i Stockholm hösten 1904. Efter provkörningar skulle den stationeras vid Jakobs Torg. I dåtidens tidningar kallades bilen för Stockholms första automobildroska. Men det var inte riktigt rätt, för ett par år tidigare hade kronprins Gustafs första bil, en Daimler, använts som taxi i Stockholm. (2023-05-17) 

 

Dansk Automobil- & Cyclefabrik levererade denna 10 hästkrafters bil till Droskaktiebolaget i Stockholm hösten 1904. Efter provkörningar skulle den stationeras vid Jakobs Torg. I dåtidens tidningar kallades bilen för Stockholms första automobildroska. Men det var inte riktigt rätt, för ett par år tidigare hade kronprins Gustafs första bil, en Daimler, använts som taxi i Stockholm. (2023-07-13) 

 

Det här postgångna kortet visar starten för "Automobiltäflingen Stockholm-Uppsala som genomfördes den 5 februari 1905 i samband med Nordiska Spelet i Stockholm. Båda bilarna är förmodligen tillverkade året innan. I den vänstra bilen som är en Franklin är Gustaf L.M. Ericsson förare och friherre Rutger Bennet passagerare. Den högra bilen är en Oldsmobile med direktör Harald Nyholm. Lägg märke till maskoten framtill på Franklinbilen och att stänkskärmarna demonterats på Oldsmobilen.

 

Sveriges första hastighetstävling för bilar kördes på Mälarens is i februari 1905. Fem bilar kom till start, fyra av dessa ses på bilden. Bilen i förgrunden är en Cadillac modell B Tonneau 1904, men har i böcker angetts vara både Scania och Norden. Bilen bredvid som är nästan helt skymd är en All-Velo Orient Buckboard som kördes av ingenjör Carl Skånberg. Bilen längst till höger är en Star som kördes av direktör Erik Salmson. Långt bort i bild ses också den Cadillac modell A Tonneau 1903-1904 som rattades av ingenjör H.A. Bertheau. Tävlingens femte bil var en Scania körd av ingenjör Viktor Wallenberg.

 

Fotot visar en de tidigaste bilarna i Jämtland. Det är en Cadillac modell A Tonneua från 1903 eller 1904. Den kom till Jämtland våren 1905. Den hade köps i Stockholm för 4000 kr av ett konsortium kallat Bilbolaget, bestående av åtta personer. Det var bland annat J.P. Hård, Markus Forsberg, K.J. Karlsson, Nils Gisslén, Häradshövding Karl Ekberg samt riksdagsmannen Johan "Orsa" Olofsson i Digernäs, det var den sistnämnde som hämtade bilen. Bilen som förvarades hos firman Hård & Forsberg i Östersund skulle användas som droska och som chaufför utsågs ingenjör Severin Lindgren. Efter ett par dagar gjordes en tur till Strömsund, den tog 4 timmar och 25 minuter, vilken man tyckte var snabbt. Bilen kom med tiden att besöka många orter i Jämtland. Fotot togs av fotograf Hans Ericsson den 9 juli 1905 i samband med Agnes och Anders Olssons bröllop. Platsen är vid gården hos Erik Jons/Lars Ers i Lungre. Det är Johan Olofsson som sitter vid ratten och bredvid Lars O. Eriksson. I baksätet sitter Edla Eriksson och en okänd person som möjligen kan vara P.O. Lindberg, Lars och Edlas svåger. (2013-01-04)

 

Det här fotot är taget på Djurgården i Stockholm och visar en av de 1-cylindriga Cadillac som användes som taxibilar  i staden. Den här bilen är en modell B, troligen från 1905, som har fått ett svenskbyggt karosseri som påminner om karosstypen Surrey som Cadillac-fabriken själva erbjöd. Lägg märke till att den här bilen har fått ett förvaringsutrymme i fronten, alldeles ovanför kylaren. (2024-02-07)

 

Vykort från Gnesta. Bilen som kommer körande är en Scania typ C Tonneau. Fotot är antagligen taget i samband med tävlingen Mälaren-Hjälmaren Rundt som arrangerades 6-8 augusti 1905. (2022-08-15)

 

Denna Scania typ C Tonneau ska vara tillverkad 1904. (2024-03-19)

 

Det här fotot är taget i samband med Sveriges andra internationella bil och båtutställning som ägde rum i Stockholm några veckor i april-maj 1905. Bilen är en Benz Doppelphaeton som ställdes ut av E.C. Gjestvangs Handels- och Fabriksaktiebolag. En tid efter utställningen köptes bilen dåvarande Hertigen av Skåne, senare Konung Gustaf VI Adolf. (2023-05-15)

 

Det här fotot  är taget i samband med Sveriges andra internationella bil och båtutställning, som ägde rum i Stockholm 10-30 april 1905. Fordonet är en Rexette Forecar, ett fabrikat som tillverkades av Rex Motor Manufacturing Co. Ltd Coventry. Det aktuella fordonet ställdes ut av den svenska representanten AB Sjöexpress. Det är troligen detta fordon som har nummer 66 i 1905 års förteckning "Hvems är automobilen", och där ingenjör Gustaf Ericsson står som ägare. (2020-11-19)

 

Mellan 10-30 april 1905 arrangerades den andra internationella bil- och båtutställningen i Sverige. På fotot ses bilar, båt och dressin som ställdes ut av firman Bertheau, Engwall & Wagner. Längst till vänster en Cadillac modell A med skåpkarosseri, som användes av Kungliga Postverket. Bredvid står en en Polymobil Gazelle, tillverkad av Polyphon Musikwerke AG. Personen står framför en Cadillac modell A Delivery. Bilen närmast båten är en Cadillac modell B.  (2021-01-14)

 

Vykort från cirka 1905 som visar häst- och automobildroskor vid Centralstationen i Stockholm. Bilarna ser ut av vara 1-cylindriga Cadillacs. (2015-05-19)

 

Man och kvinna och en 2-sitsig Peugeot från cirka 1904. Bilen saknar registreringsskylt och därför går det inte att med bestämdhet säga att fotot har tagits i Sverige. Men om så är fallet bör fotot vara taget tidigare än 1907, för från det året skulle bilar i Sverige förses med så kallat igenkänningsmärke. (2013-04-05)

 

 

 

Mellan 1905-07 användes denna Star för att transportera post mellan Trosa och järnvägsstationen i Trosa. Förare är Adolf Nilsson från Järna. Bredvid sitter ägaren skjutsentreprenören Kars Sjöberg, Trosa. Han hade köpt bilen hos Wiklunds i Stockholm för 3500 kronor. Den 14 augusti 1905 gick första turen och efter 8 månaders användning kunde försöket sammanfattas i en rapport. Bilen hade fungerat oklanderligt i hela 188 dagar, delvis i 15 dagar och inte alls i 55 dagar. Störningarna var dels fel på själva bilen, dels dåligt väglag och snö. Det Kungliga Postverket var mycket nöjda med de båda männens sätt att sköta sitt uppdrag. Ersättningen var 12,8 öre per kilometer. För 1 krona och 25 öre kunde en person få medfölja tur och retur, men det lär inte ha varit många som var intresserade av detta. Bilden har publicerats i Autohistorica 1/86. (2012-12-31)

 

Apotekare Axel Hjelm i Växjö var en av de första som hade en bil i Kronobergs län. Fotot visar när han sitter i sin Allvelo. Bilen fick han inregistrerad den 11 februari 1907 och igenkänningsmärket blev G2. När han sålde bilen till Kalmartrakten 1909 registrerad den om och fick igenkänningsmärke H14. Bilen har överlevt och den dåvarande ägaren Melcher Ekströmer körde bilen i ett antal rallyn under 1970-talet. Numera finns bilen på Ivars Bilmuseum i Hoting. (2022-08-19)

 

Fotot visar en tvåsitsig Star 7 HP "Little Star" med ett lastskåp. Tillverkningsåret är cirka 1905. (2019-12-12)

 

Södertelge Verkstäder började kring 1904 importera det amerikanska bilfabrikatet Northern. De importerade bilarna såldes sedan under namnet Norden. Bilen på bilden var den minsta modellen, den kallades för typ 1. (2021-08-23)

 

Södertelge Verkstäder började kring 1904 importera det amerikanska bilfabrikatet Northern. De importerade bilarna såldes sedan under namnet Norden. Bilen på bilden var den minsta modellen, den kallades för typ 1. (2023-12-11)

 

Denna Cadillac modell C 1905 med svenskbyggt karosseri användes som taxi i Stockholm med drosknummer 324. (2020-03-12)

 

Mannen sitter i en Cadillac modell F 1905 med svenskbyggd Touringkaross. Denna bil användes troligen som taxi i Stockholm. (2019-12-13)

 

Personerna färdas i en Scania Tonneau, troligen är det en typ C från cirka 1905. (2020-03-11)

 

Det här ska vara Örebros första taxi och som tillhörde Västra Åkeriet. Det är en Cadillac, förmodligen modell M, från 1906-1907 som fått en täckt kaross byggd i Sverige. Vid denna tid byggde både Adolf Freychuss Vagnfabrik och Gustaf Nordbergs Vagnfabriks AB karosser med det här utseendet till Cadillac chassier. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 3/72.

 

Det här fotot är taget i samband Internationella Automobil & Motorbåtsutställningen i Stockholm 1907 och visar en Brasier Limousine som ställdes ut av Bil-Aktie-Bolaget. (2023-02-13) 

 

                                     © 2024 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se