W
 


W-länJ.H. Munktells Pappersfabriks Aktiebolag i Grycksbo ägde denna 12 hästkrafters Scania typ C Tonneau från cirka 1906. Den 29 april 1907 inregistrerades bilen och fick igenkänningsmärke W3.  Det var meningen att bilen skulle disponeras för bruksdisponentens tjänsteresor. Som chaufför utsågs brukets elektriker Roos. Denna Scania ersattes 1910 av nyare Scania. Bilden kommer från Kjell Brunström. (2013-02-27)

 


Hovjuvelerare J. Emil Graumann i Falun ägde denna Helios typ VIII Vis-à-vis från cirka 1902. Den 15 maj 1907 inregistrerades bilen och fick igenkänningsmärke W4. Det har på vissa ställen påståtts att bilen ska vara Minerva, vilket alltså inte korrekt. Men bilen var kanske utrustad med en Minerva-motor? Bilden kommer från Kjell Brunström. (2013-02-28)

 

Bilen som ser ut att stå i en verkstadslokal är en Star som inregistrerades den 27 maj 1908 och tilldelades igenkänningsmärke W8. Registrerad ägare var då Johanssons Järnhandel i Hedemora. (2021-12-01)

 

Familjen Wennström, sonen Gösta i baksätet, i en flaggprydd Ford modell T Touring 1914 med registreringsnummer W15.

 

 

Star Tourer från cirka 1908 med registeringsnummer W21.

 

 

Folksamling och fotografering vid en flaggförsedd Vabis Phaeton. Antagligen är det en typ AP/G med G4-motor på 12-14 hästkrafter från 1909-1910. Bilen registrerades i W-län den 12 augusti 1911 och tilldelades då igenkänningsmärke W27. Vid registreringstillfället ägdes bilen av åkare Johan Larsson, Mora. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2014-01-04)

 

 

Vabis Phaeton med två passagerare. Antagligen är det en typ AP/G med G4-motor på 12-14 hästkrafter från 1909-1910. Bilen registrerades i W-län den 12 augusti 1911 och tilldelades då igenkänningsmärke W27. Vid registreringstillfället ägdes bilen av åkare Johan Larsson, Mora. Notera att de olika mönstren på framdäcken. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2014-01-04)

 

 

Här har Vabis Phaeton försetts med svenska flaggor, även om man kan tro att det är finska. Antagligen är det en typ AP/G med G4-motor på 12-14 hästkrafter från 1909-1910. Bilen registrerades i W-län den 12 augusti 1911 och tilldelades då igenkänningsmärke W27. Vid registreringstillfället ägdes bilen av åkare Johan Larsson, Mora. Notera hur vägarna kunde se ut på den här tiden. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2014-01-04)

 

Ett sällskap har låtit sig fotograferas i och vid en Vabis Phaeton. Antagligen är det en typ AP/G med G4-motor på 12-14 hästkrafter från 1909-1910. Bilen registrerades i W-län den 12 augusti 1911 och tilldelades då igenkänningsmärke W27. Vid registreringstillfället ägdes bilen av åkare Johan Larsson, Mora. Notera att bilen saknar lyktor och sufflettställning. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2014-01-04)

 

I förgrunden syns en vagn dragen av ett fyrbent djur med en hästkraft. Bilen, en Vabis Phaeton, får vänta i bakgrunden. Antagligen är det en typ AP/G med G4-motor på 12-14 hästkrafter från 1909-1910. Bilen registrerades i W-län den 12 augusti 1911 och tilldelades då igenkänningsmärke W27. Vid registreringstillfället ägdes bilen av åkare Johan Larsson, Mora. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2014-01-04)

 

Denna öppna bil ser ut att ha registreringsnummer W27, och då är det antaligen den Delage som ägdes av Erika Anderssons Åkeri i Falun.

 

Mannen sitter i en Overland modell 59 Touring som inregistrerades den 11 december 1911. Bilen som då ägdes av Bror Lundgren och C.R. Åberg i Falun tilldelades då igenkänningsmärke W29. Troligen fick bilen behålla W29 vid registeromläggningen 1916, men då med C.R. Åbergs som ensam ägare. Det är kanske han som sitter vid ratten? Lägg märke till snökedjorna. (2016-01-02)

 

Personerna färdas i en Overland Touring 1914 som erhöll igenkänningsmärke W29 i samband med registeromläggningen 1916, närmare bestämt den 17 februari. Registrerad ägare var då C.R. Åberg i Falun. (2024-03-08)

 

Priamus Odin Doppelphaeton 1912 i Mora med registreringsnummer W55. Tidigare hade bilen använts som automobildroska i Härnösand och hade då registrerings-nummer Y8. Bilen har renoverats och ägs idag av Mässing- och Nickelgruppsmedlemmen Stig Fransson i Kungsör.


Det här är ett vykort som visar Laxsjö Herrgård i Grangärde. Bilen är en Ford modell T Touring 1911 som erhöll igenkänningsmärke W59 den 24 februari 1916. Tidigare hade bilen troligen haft ett A-nummer. Vid registeromläggningen 1916 stod Stora Kopparbergs Bergslags AB som bilens ägare, men de hade sannolikt köpt bilen av Gjestvangs Handels & Fabriksaktiebolag redan 1911. (2014-03-21)


Det här fotot som troligen är taget under 1920-talets första del visar en Ford modell T Touring som erhöll igenkänningsmärke W62 i samband med registeromläggningen 1916, närmare bestämt den 25 februari. Registrerad ägare var då Stora Kopparbergs Bergslags AB i Falun. (2021-09-17)Registreringsnummer W69 tillhör en Overland Touring, förmodligen från 1914.

 

Den här bilden är tagen i Dalarna. Bilen med registreringsnummer A3262 är en Hupmobile modell 32 Touring som inregistrerades den 6 februari 1915. Registrerad ägare var då Hupmobileförsäljaren Seth A. Högman, Stockholm. Bilen med registreringsnummer W97 är Maxwell, möjligen en modell I från 1911. Bilen erhöll sitt W-nummer den 22 maj 1914 och ägare var då grosshandlaren J.P. Åhlén, Insjön. Enligt uppgift ska det vara J.P. Åhlén som sitter vid ratten. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 3/73. (2013-07-04)

 

Männen sitter i en Hupmobile modell 32 Touring från cirka 1914. Den 1 mars 1916, i samband med registeromläggningen, erhöll bilen igenkänningsmärke W108. Registrerad ägare var då Nils Nilsson, Vänjan. (2021-02-12)

 

Mannen sitter i en Overland, troligen en modell 79 Touring, som inregistrerades den 16 juni 1914 och då tilldelades igenkänningsmärke W118. Registrerad ägare var då Rich. F. Björkmans Motor Aktiebolag i Stockholm, som saluförde Overland i Sverige. (2021-05-04)

 

Männen sitter i en så kallad Bedford-Buick, alltså ett Buick-chassi som försetts med kaross från Bedford Motor i Westminster, England. Bilen inregistrerades den 29 juni 1911 och tilldelades då igenkänningsmärke A1351. Vid registreringstillfället ägdes bilen av löjtnant Seth A. Högman i Stockholm. Vid registeromläggningen 1916 erhöll bilen igenkänningsmärke W110. (2016-11-01)

 

Mannen står vid en Hudson Touring 1915 som erhöll igenkänningsmärke W117 den 1 mars 1916. Registrerad ägare var då fru Ellen Nisser i Korsnäs. (2019-11-13)

 

Personerna har fotograferats i och vid en Overland Touring som inregistrerades den 22 juni 1914 och tilldelades igenkänningsmärke W133. Registrerad ägare var då Rich. F. Björkmans Motor Aktiebolag, Stockholm. (2023-05-22) 

Bilden visar färd i en Overland Touring som inregistrerades den 22 juni 1914 och tilldelades igenkänningsmärke W133. Registrerad ägare var då Rich. F. Björkmans Motor Aktiebolag, Stockholm. (2023-05-03)

Ernst Söderberg fotograferade denna  bil 1915 och platsen är familjen Söderbergs gård Hobborn, Sundborn, utanför Falun. Bilen är en Cadillac modell 30 från cirka 1910 som vid ett senare tillfälle, gissningsvis strax före fotograferingen, modifierats. Denna modifiering omfattande åtminstone nya kaross och nya skärmar. Den 10 mars 1916 tilldelades bilen igenkänningsmärke W136 och som ägare står Johan Fredrik Bergström, Falun. Gissningsvis var det Johan Fredrik och/eller hans son Sven Fredrik utförde ombyggnaden av bilen. Det är troligt att bilen hade ett annat registreringsnummer före 1916. Det är inte känt hur länge bilen var i Bergströms ägo, men 1922 stod den skriven på en H.A. Eriksson i Korsnäs. Bilden kommer från Enköpings museum. (2013-06-28)

 

Personerna sitter i en Ford modell T Touring från 1912. Den 31 maj 1916, i samband med registeromläggningen, erhöll bilen igenkänningsmärke W203, Registrerad ägare var då Johan V. Larsson i Äppelbo. (2021-02-25)

 

Fotot som kommer från Enköpings museum visar en av de första Fordarna i Sverige. Det är en modell A/AC från 1904, men som vid ett senare skede byggts om för att se modernare ut. Bilen har igenkänningsmärke A220 vilket utdelades den 27 mars 1907 och registrerad ägare var då Fordförsäljaren Gjestvangs Handels & Fabriksaktiebolag, Stockholm. Men vid fototillfället år 1913 ägdes bilen av smidesmästare Johan Fredrik Bergström i Falun. Vid ratten sitter Johan Fredriks son Sven Fredrik Bergström och det är fotografen Ernst Söderberg (1886-1973) som är passagerare. Fotot är taget vid Ernst Söderbergs gård Hobborn i Sundborn, utanför Falun. Det är troligtvis Sven Fredrik som utfört ombyggnaden av bilen, men det finns även uppgifter som säger att bilens ombyggnad ska ha utförts av en reparatör Svensson i Falun. Det är tydligt att man vid ombyggnaden har försökt att få bilen att se ut som en T-Ford. När man började om med registreringarna 1916 fick denna bil nummer W137. Både Johan Fredrik och Sven Fredrik Bergstöm hade egna firmor, de låg bredvid varandra på samma gård, på Hyttgatan i Falun. Sven Fredriks firma lär ha tillverkat delar till bilar. Johan Fredrik och Sven Fredrik samsades om den 2-cylindriga Forden, man använde den hel del i arbetet. Man kom även att äga den Ford modell T Touring 1911 som på 1950-talet renoverades av Jan Tysk, Falun. Sven Fredriks son Arne Bergström har hjälpt till med uppgifter. (2013-06-14)

 

Smidesmästare Johan Fredrik Bergström, Falun ägde denna ombyggda 2-cylindriga Ford modell A/AC från 1904 med registreringsnummer A220. Fotot togs av Ernst Söderberg år 1913 och det är troligtvis Johan Fredriks son Sven Fredrik som sitter vid ratten. När man började om med registreringarna 1916 fick denna bil nummer W137. Bilden kommer från Enköpings museum. (2013-05-18)

 

Ytterligare en bild som visar smidesmästare J.F. Bergströms ombyggda 2-cylindriga Ford modell A/AC från 1904 med registreringsnummer W137. Före 1916 hade bilen registreringsnummer A220. Fotot är taget av Ernst Söderberg (1886-1973) som från början bodde i Sundborn, i närheten av Falun. 1922 startade han Enköpings Kartongfabrik och det förklarar varför fotot har hittats på Enköpings museum. Mellan 1926 och 1929 står en Axel Smedberg i Leksand som ägare av en Ford med nummer W137. Mellan 1931 och 1933 tillhör W137 en Ford ägd av Heibert Aspman i Falun. Det är inte klarlagt om det rör sig om den tidiga 2-cylindriga Forden. Information har bland annat lämnats av medlemmar i Mässing & Nickel (2013-03-04)

 

Med tiden degraderades den 2-cylindriga Forden A220/W137 till en slags skämtfordon. Av märkningen på karossen ser man att den användes för att samla in pengar i samband med ett Barnens Dag-tåg. Mas-Harry Larsson som var Fordhandlare i Hedemora skänkte senare bilen till finska Fordhandlarföreningen. Bilen skeppades iväg från Frihamnen i Stockholm 1947. Så småningom hamnade bilen på ett museum i Vaasa. Senare kunde Niilo Säntti i Vasa köpa bilen. Han har sedan återställt bilen till ursprungligt utförande. Niilo har kört Forden i flera London to Brighton Run. Bilden kommer från Pelle Lundström som även bidragit med information. Information har även lämnats av Anders Svenfelt och Timo Vuortio. (2013-03-04)

 

Det här fotot som visar en Buick Touring ska vara taget i Älvdalen. Det är i den orten som vi finner bilens första ägare. Den 11 juli 1919 registrerades bilen och tilldelades igenkänningsmärke W349. Registrerad ägare var då Alfred Andersson. I slutet av samma år, den 12 november, blir Per Johan Bosell registrerad ägare. (2023-01-31)  

 

Fotot är taget vid Ornässtugan, belägen mellan Borlänge och Falun, och visar ett sällskap i en Chevrolet 490 Touring. Bilen inregistrerades den 6 september 1919 och tilldelades igenkänningsmärke W387. Bilen ägdes då av J.E. Tholander i Borlänge. Ett halvår senare, den 11 mars 1920, får bilen en ny ägare, nämligen handlande Robert Jansson i Borlänge. (2023-04-04) 

 

Mannen sitter i en Chevrolet 490 Touring som inregistrerades den 27 september 1919 och tilldelades igenkänningsmärke W415. Registrerad ägare var då Nils Danielsson, Hedgårdarne, Enviken. Ett drygt ett år senare, den 18 november 1920, tar Erik August Sandberg över som ägare. Han bor i Borgärdet, Svärdsjö, ungefär 15 kilometer från Enviken. (2023-10-27) 

 

Mannen och kvinnan har fotograferats i och vid en Chevrolet 490 Touring som inregistrerades den 27 september 1919 och tilldelades igenkänningsmärke W415. Registrerad ägare var då Nils Danielsson, Hedgårdarne, Enviken. Ett drygt ett år senare, den 18 november 1920, tar Erik August Sandberg över som ägare. Han bor i Borgärdet, Svärdsjö, ungefär 15 kilometer från Enviken. (2023-11-29) 

 

Personerna sitter i en Chevrolet 490 Touring från cirka 1919 med igenkänningsmärke W416. (2018-08-29)

 

Personerna har fotograferats vid bilen, en Chevrolet 490 från cirka 1920 med igenkänningsmärke W499. (2019-09-19)

 

Oidentifierad januari 2014 D. Vykort från omkring 1920 som visar Kvicksunds Hotell med en färja i förgrunden. Bilen med igenkänningsmärke W532 inregistrerades den 1 april 1920 och då med grosshandlare Emil Vestling från Falun som ägare. Enligt tillgängliga uppgifter var bilen avsedd för fem personer och hade en 32 hästkrafters motor. Men bilens fabrikat är fortfarande okänt. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2016-02-11)

 

Det här fotot som ser ut vara taget i samband med en tävling visar en Hupmobile modell R Touring. Bilen inregistrerades den 7 maj 1920 och tilldelades då igenkänningsmärke W613. Registrerad ägare var då Erik Åkerblom, Falun. (2020-04-16)

 

Man på motorcykel och kvinna i sidovagn, fordonet har igenkänningsmärke W616. Sidovagnen skymmer en stor del av motorcykeln, men det mesta tyder på att fabrikatet är Indian. (2015-05-09)

 

Männen står vid en Maxwell Touring som inregistrerades den 10 maj 1920 och då tilldelades igenkänningsmärke W619. Bilen ägdes då av Hemmansägare Otto Karlsson, Smedjebacken. Nästan exakt tre år senare, den 18 maj 1923, bytte bilen ägare för första gången. Då noterades Handlande Ivan Johansson från Dala-Skedvi som ägare. Under 1924 bytte bilen ägare två gånger. Först den 1 augusti (Wiktor Wiklund, Linghed) och sedan den 30 december (Falu Mekaniska Verkstad AB). (2021-09-16)

 

Denna Ford modell T Runabout inregistrerades den 12 maj 1920 och tilldelades igenkänningsmärke W626. Bilen ägdes då av Gårdsägare M. Möller Borlänge. (2022-04-06) 

 

Lövad och fullsatt Scania-Vabis, antagligen en typ I, från cirka 1915 och med registreringsnummer W628.

 

Så här kunde vägarna se ut för i tiden, vilket tydligen blev för mycket för denna Ford modell T Touring från cirka 1920 med registreringsnummer W634.

 

Mannen sitter på en Matchless från cirka 1928 som har registreringsnummer W660. (2020-03-16)

 

W-registrerad Hupmobile modell 32 Touring från cirka 1914.

 

Barnen och kvinnorna har fotograferats vid en Cleveland som inregistrerades den 15 november 1919 och tilldelades igenkänningsmärke W726. Registrerad ägare var då fotograf Hj. Persson-Dely, Falun. (2024-01-12)

 

Männen sitter på en Cleveland som inregistrerades den 15 november 1919 och tilldelades igenkänningsmärke W726. Registrerad ägare var då fotograf Hj. Persson-Dely, Falun. (2024-04-24)

 

Två soldater från Frälsningsarmen har tagit plats på en Cleveland motorcykel med registreringsnummer W726.

 

Tre män vid en motorcykel, en Cleveland som inregistrerades den 15 november 1919 och då tilldelades igenkänningsmärke W726. Registrerad ägare var då fotograf Hj. Persson-Dely, Falun. (2019-10-16)

 

Bilen med igenkänningsmärke W748 är en Ford modell T som tycks ha blivit av med den bakre delen av karossen. (2017-01-23)

 

Fotot som ska vara taget i Svärdsjö visar fem personer i en Chevrolet 490 Touring från cirka 1921. Bilen har igenkänningsmärke W852. (2015-12-25)

x

Fotot är taget i samband med utfärd med lastbilar som ställts i ordning för persontransport. Lastbilen närmast kameran är en Garford som inregistrerades den 29 september 1920 och då tilldelades igenkänningsmärke W953. Registrerad ägare var då S.E. Pettersson i Orsa. Den andra lastbilen är en Ford modell TT. (2020-04-21)

 

Mannen och kvinnan sitter på en Wanderer från cirka 1920 som har registreringsnummer W1118. (2016-02-19)

 

Lastbilen, en Ford modell TT från 1919 eller 1920 har lövats och försetts med bänkar för persontransport. Forden inregistrerades den 12 april 1921 och tilldelades då igenkänningsmärke W1119. Vid registreringstillfället ägdes lastbilen av grosshandlare B. Carlborg, Korsnäs. Fotot är taget i Sundborn utanför Falun. Information har lämnats av medlemmar i Mässing & Nickel, bland annat Leif Holmberg. (2014-01-17)

 

Männen står vid Ford modell T Pickup som har registreringsnummer W1241. (2016-10-27)

 

En Buick Touring från cirka 1924 som har registreringsnummer W1411 kommer farande på ett vykort från Hästsveden. Nummerplåtens placering tyder på att bilen har tillverkats i Kanada. Leif Holmberg har bidragit med uppgifter.

 

 

Männen står vid och sitter i en Overland modell 4, alternativt modell 91, Touring från cirka 1922-23 med registreringsnummer W1496. Skyltens utformning indikerar att fotot togs 1924 eller senare. (2018-07-15)

 

Tre vuxna och ett barn har fotograferats vid men motorcykeln med registreringsnummer W1511. Motorcykeln som har sidovagn ska vara en Harley-Davidson från cirka 1920. Notera hur man har gjort fast reservdäcket. (2013-05-18)

 

Två motorcyklar på en väg. Motorcykeln med registreringsnummer W1511 ska vara en Harley-Davidson från cirka 1920. (2013-05-18)

 

Motorcykeln med registreringsnummer W1511 har här fotograferats vintertid. Motorcykeln som har sidovagn ska vara en Harley-Davidson från cirka 1920. (2013-05-20)

 

Motorcykeln med registreringsnummer W1511 har här fotograferats en vårdag. Motorcykeln som har sidovagn ska vara en Harley-Davidson från cirka 1920. (2013-05-21)

 

Packard Twin Six som inregistrerades den 23 november 1921 och då tilldelades igenkänningsmärke W1560. Ägare var då fabrikör Tidstrand i Sågmyra. Det var var också han som såg till att Stockholms Hofslageri AB byggde det säregna karosseriet i aluminium. Bilen förstördes senare i en olycka då även en person omkom. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/88. (2013-09-12).

 

Denna täckta Fiat 505 som användes taxi inregistrerades den 7 december 1921 och tilldelades igenkänningsmärke W1573. Registrerad ägare var då Droskägare Karl Hellman, Falun. (2023-01-30)  

 

Denna täckta Fiat 505 som användes taxi inregistrerades den 7 december 1921 och tilldelades igenkänningsmärke W1573. Registrerad ägare var då Droskägare Karl Hellman, Falun. (2020-12-14) 

 

Männen sitter i en Overland modell 4 Touring som inregistrerades den 7 mars 1922 och då tilldelades igenkänningsmärke W1594. Vid registreringstillfället ägdes bilen av J. Hasselgren och Ernfrid Larsson i Ludvika. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2017-02-12)

 

Personerna står vid en Buick 22-35 Touring som inregistrerades den 6 maj 1922 och då tilldelades igenkänningsmärke W1627. Registrerad ägare var då fabrikör Carl A. Pettersson i Orsa. (2020-04-20)

 

Mannen står vid en Studebaker Light Six modell EJ Touring som inregistrerades den 27 juni 1922 och tilldelades igenkänningsmärke W1759. Bilen ägdes då av lantmätare Axel Eriksson, Hosjö. (2023-08-30) 

 

Mannen sitter i en Studebaker Light Six modell EJ Touring som inregistrerades den 27 juni 1922 och tilldelades igenkänningsmärke W1759. Bilen ägdes då av lantmätare Axel Eriksson, Hosjö. (2023-10-31) 

 

Personerna sitter i och på en Ford modell T Touring från cirka 1920 som har igenkänningsmärke W1784. (2016-05-17)

 

Personerna färdas i en Chevrolet 490 Touring som inregistrerades den 6 juli 1922. Registrerad ägare var då handlande Gottfrid Eriksson, Korskrogen. (2024-02-22)

 

Det här fotot som visar en Chrysler från mitten av 1920-talet och som har registreringsnummer W2063, ska ha tagits vid Rämstugan vid Rämshyttan 1931. (2013-10-18)

 

Vykort från Krylbo med bland annat järnvägsstationen. Bilen med registreringsnummer W2119 är en Chevrolet från cirka 1920. På skylten vid vindrutan står det "Trafikbil". (2013-02-26)

 

Fotot ser ut att vara taget i samband med en bussutfärd, bussen med igenkänningsmärke W2123 är en Ford modell TT från första delen av 1920-talet. (2019-07-15)

 

En härlig vinterbild med Scania-Vabis buss med registreringsnummer W2385 på vägen mellan Älvdalen och Särna. (2013-01-08)

 

Bilen med registreringsnummer W2833 är den Ford modell A Racer som Harry "Mas-Harry" Larsson skulle köra i Sveriges Vinter Grand Prix 1932. Han ingick där i Fordlaget, men i tävlingen gick det inte så bra. Ekipaget tvingades bryta tidigt på grund av motorproblem. Motorn var för resten toppventilkonverterad. Bilens sportkarosseri var byggt i Sverige. (2014-01-23)

 

Fotot som taget i samband med en tävling visar Harry "Mas-Harry" Larssons Ford modell A Racer med registreringsnummer W2833. (2017-01-07)

 

Bilen som är på väg ur fotot är en Hupmobile modell R Touring från cirka 1924 med registreringsnummer W3363. (2014-11-09)

 

Ford TT lastbil från cirka 1924 med registreringsnummer W3610 har stannat till vid en speceri & diverehandel. Notera att reservdäcken förvaras på hyttens tak. Bilden kommer från Kjell Brunström, DAK.

Tidaholm buss från 1920-talet som har registreringsnummer W4115. Bussen har flera märkningar, dels ORSA MORA framtill, samt VÅMHUS, ORSA - FÄRNÄS på sidorna. Man får förmoda att det var dessa platser som bussen trafikerade.

Personerna har fotograferats vid en 4-dörrars täck Ford modell A från 1930 med registreringsnummer W4374. (2014-11-14)

 

På fotot med bilen som har registreringsnummer W4891 syns åtminstone 6 personer. Bilen är en Chrysler, möjligen en series 60 4-Dörrars Sedan från 1927.

 

Detta är den enda Mercedes-Benz 770 av typen W 07 som kom till Sverige. Bilen med Pullman-Limousine karosseri levererades den 9 juni 1931 till AB Wiklunds, som vid denna tid var svensk agent för Daimler-Benz. Bilen såldes sedan till direktör Axel Tidstrand i Sågmyra. Tidstrand hade 1896 grundat Falu Yllefabrik i Sågmyra. Bilen fick registreringsnummer W6246 den 21 januari 1932. I slutet av 1930-talet skänktes bilen till Arméstaben och kort därefter skrotades tyvärr bilen. Fotot var omslagsbild på Autohistorica 1-2/70.

 

                                     © 2024 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se