Z-län
 


1905 eller 1906 kom denna Oldsmobile modell B Curved Dash Runabout 1905 till Hammarstrand. Det var Paul Hann som inköpt bilen hos Gjestvangs Handels & Fabriksaktiebolag i Stockholm. Med denna bil ska Paul ha bedrivit biltrafik mellan Hammarstrand och Stugun. Bilen blev den första som inregistrerades i Jämtlands län, den 9 april 1907 tilldelades den igenkänningsmärke Z1. Paul Hann var också den första i Jämtlands län som ansökte om trafiktillstånd enligt 1906 års förordning om automobiltrafik, men Julius Holmer i Stugun erhöll emellertid tillstånd före Paul Hann. Bilden ser ut att vara ett slags collage. (2013-02-08)

 

Denna Cottereau med 2-cylindrig motor på 12 hästkrafter kom till Jämtland 1906. Den köptes i Stockholm av grosshandlaren Olof Olsson i Föllinge. Bilen transporterades med båt till Sundsvall varifrån den kördes till Föllinge av Per Jonsson från Ottsjön. Han kallades även "Bil Pelle" och han tycks ha varit bilens chaufför och mekaniker under de omkring sex åren som bilen brukades. Innan bilen levererades hade "Bil Pelle" utbildats till chaufför i Stockholm. Under bilens andra år i Jämtland inregistrerades den och fick igenkänningsmärke Z2. Det ser ut som att det är "Bil Pelle" som sitter vid ratten. Enligt Cottereauägaren Lars Öhman är bilen antagligen tillverkad 1905 eftersom fläkten är lagrad mitt i kylaren. Det var en vansklig konstruktion som man sedan gick ifrån. Enligt "Bil-Pelle" var allt utom motorn svagt och dåligt konstruerat. (2013-01-11)

 


I Jämtlands län registrerades fem bilar år 1907. Bilden visar en av dessa, en Darracq från cirka 1906 som fick igenkänningsmärke Z3. Den ägdes då av Jägmästare Knut Falck som samtidigt ägde ytterligare en liknande bil, den var vit och hade igenkänningsmärke O55. Knut kom sedan att äga ytterligare en Darracq. I KAK:s matrikel för 1912 står Knut Falck fortfarande som ägare till Z3. Detta foto ska ha tagits år 1913 och då ägdes bilen antagligen av AB Autotelefon, Stockholm.  De tre personerna bilen är i alla fall anställda vid detta företag. Från vänster är det ingenjörerna Grahn, Betulander och Joel Jansson. Enligt uppgift är de ute på inspektionsresa till den automatiska telefonväxeln i Björksta, mellan Enköping och Västerås. Denna växel hade levererats av AB Autotelefon och ersatte en automatväxel som 1904 hade levererats av Telegrafverkets verkstad. (2012-12-28)

 


Det här sällskapet är på väg till en bibelkurs i Storbränna. Bilarna är av fabrikat Protos respektive Opel. Båda bilarna är tillverkade cirka 1914 och försedda med Doppelphaeton-karosserier. Protos-bilen hade registreringsnummer Z4 och ägdes av grosshandlare Olof Olsson i Föllinge. Protos-motorn fick senare fungera som drivkälla för vevkap, spånklyv med mera.

 

Vykort som visar två bilar framför Östersunds Gästgiferi. Bilen närmast kameran är en Ford Modell T Touring som inregistrerades den 6 maj 1910 och då tilldelades igenkänningsmärke A807. Registrerad ägare var då Gjestvangs Handels & Fabriksaktiebolag i Stockholm. Senare ägare var Erik Persson i Stavre och från 1911 Per Olsson i Östersund. Den andra bilen är Cadillac Modell 30 Touring som inregistrerades den 5 juli 1911 och då tilldelades igenkänningsmärke Z9. Registrerad ägare var då Handlande Halvar Eklund i Klövsjö. (2021-06-14)

 

Denna Cadillac Modell 30 Touring inregistrerades den 5 juli 1911 och då tilldelades igenkänningsmärke Z9. Registrerad ägare var då Handlande Halvar Eklund i Klövsjö. (2021-10-08)

 

Vid ratten sitter byggmästaren Erik Svensson, Åbbåsen i Oviken, Jämtland. Bilen hade han konstruerat och byggt på egen hand. Den inregistrerades 1912 och fick registreringsnummer Z11, men bilen hade då varit i bruk ett par år. Motorn som användes var 2-cylindrig, på 8 hästkrafter, och kom från Cudell Motoren Gesellschaft i Berlin. Karossen var av plåt på en trästomme. På bilden ses även Eriks far. Tyvärr avled Erik Svensson 1914, då var han bara 28 år. Den här bilen verkar vara relativt okänd eftersom den inte finns i beskriven i böcker om svenska biltillverkare. (2013-01-05)

 

 

Axel Johnsson i den Bugatti typ 43 Grand Sport 1929 som han köpte i slutet av 1932. I Jämtland fick bilen det låga numret Z25. Med denna bil ställde Axel upp i en rad olika tävlingar som exempelvis backtävlingar och isbanelopp. Av de mer kända tävlingarna kan nämnas Sveriges Sommar Grand Prix på Norra Vram 1933 och Sveriges Vinter Grand Prix på Rämen 1936. 1942 såldes bilen till Göthe Håkanson som 1950 var med och grundade Automobilhistoriska Klubben.

Ursprungligen hade bilen köpts av kronprins Leopold av Belgien. När bilen kom till Sverige 1931 köptes den av Nils Looström, som i sin tur sålde den vidare till Einar Lindberg i början av 1932. (2021-01-01)

 

 

 


Hemmansägaren Salomon Eriksson från Funäsdalen köpte våren 1913 denna N.A.G. K2 6/18 PS "Darling" Doppelphaeton som tillverkats året innan. Den då A-registrerade bilen inköptes hos A. Wiklunds Maskin & Velocipedfabrik i Stockholm, men innan dess genomgick Salomon en kurs på Autotekniska Skolan som drevs av ingenjör Erik Lundvik. Vid hemkomsten till Funäsdalen lär bilen ha väckt stor uppståndelse. 1916 fick bilen registreringsnummer Z32 och framtill 1929 användes den som hyrbil. Därefter användes bilen hemma på gården, baksätet sågades då bort och i stället för däck fick hjulen kraftiga kedjor. Även lyktor och vindruta demonterades, men allt sparades i ett skjul. 1959 hittades bilen av Mässing- och Nickelmedlemmen Ragnar Fors som även fick köpa den. Renoveringen utfördes under första delen av 1960-talet. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 6/82.

 

Här pågår det reparation av punktering. Bilen är en N.A.G. K2 6/18 PS ”Darling” Doppelphaeton som inköptes av Hemmansägaren Salomon Eriksson i Funäsdalen våren 1913. Den hade inregistrerats den 3 maj samma år och fått igenkänningsmärke A2097. Registrerad ägare var då försäljaren AB A. Wiklunds maskin- och velocipedfabrik i Stockholm. Bilen erhöll igenkänningsmärke Z32 i samband med registeromläggningen 1916, närmare bestämt den 29 februari. Framtill 1929 användes bilen som hyrbil. Därefter användes bilen hemma på gården. Den delvis demonterade bilen hittades och köptes av Ragnar Fors 1959. Efter renoveringen på 1960-talet användes bilen av Ragnar under ett flertal årtionden. Bilen finns fortfarande kvar inom familjen.  (2021-11-19)

 

Bilden visar en Ford T modell Touring som är tillverkad 1912, men som senare har modifierats. Man noterar särskilt hjulen med fjädringsfunktion och det ska vara bilens ägare, Paul Hann i Hammarstrand, som står bakom denna konstruktion. När man började om med registreringarna 1916 fick denna Ford nummer Z36, men det är troligt att bilen tidigare rullat med ett A-nummer. (2013-02-06)

 

Fotot visar en Scania-Vabis Postdiligens från cirka 1930 som har registreringsnummer Z46. (2019-05-15)

 

Registreringsnummer Z62 tillhör en Ford modell T Touring från cirka 1914.

 

Denna Mathis Doppelphaeton inregistrerades den 4 maj 1912 och tilldelades igenkänningsmärke A1591. Registrerad ägare var hemmansägare Abel Hallgren från Vemdalen. Fotot ska vara taget i maj 1912, alltså när bilen var alldeles ny. Det är den de då 24-åriga Abel Hallgren som sitter vid ratten och platsen är gården Gräftan. Vid den gården bodde Margareta, Måns och Karin på Gräftans enda dotter, som Abel skulle gifta sig med. Bröllopet ägde rum under pingsthelgen 1912 och blev ett av Vemdalens största med över 300 gäster och höll på i fyra dagar. Själva bröllopet var på pingstdagen. Margareta blev 98 år (1889-1987) och bodde hela livet på gården, Abel dog redan 1940 (1888-1940). Vid registeromläggningen 1916, närmare bestämt den 18 mars, erhöll bilen igenkänningsmärke Z65. Fotot har tillhandahållits av Hans Hallgren som även har hjälpt till med information. (2022-05-30) 

 

Stoewer Doppelphaeton från cirka 1913 med registreringsnummer Z99. Bilden är antagligen tagen i Strömsund.

Fotot på de två bilarna är taget framför bergbanan i Åre. Den vänstra bilen är Cadillac från omkring 1913 som erhöll igenkänningsmärke Z106 den 30 april 1917. Bilen ägdes då av hemmansägare Erik Johan Jakobsson, Åre. Bilens karosseri är sannolikt byggt i Sverige. Bilen till höger är en Peugeot från samma tidsperiod. (2017-07-13)

 


Det här fotot som kommer från Hudiksvalls Hembygdsförening (www.sockenbilder.se) är taget cirka 1920 på Bjälkgatan i just Hudiksvall. Bilarna är uppställda vid en bilverkstad, men eftersom flera motorhuvar är öppna kan man förmoda att en del arbeten utfördes på gatan. Den ljusa bilen är en Sperber Doppelphaeton från cirka 1912. Bilen med registreringsnummer Z136 är en Fiat som inregistrerades den 22 mars 1919, ägare var då gårdsägare Paul Karlsson, Östersund. X408 till höger är en Chandler Touring som inregistrerades 22 april 1920 och ägare var då tandläkare Sigfrid Bretz, Hudiksvall. Bilen längst bak är en Overland Touring från cirka 1919 som ser ut att ha registreringsnummer X303. Bredvid den bilen skymtar också en motorcykel. Leif Holmberg har hjälp till med uppgifter. (2013-05-11)

 

 

Personerna har fotograferats i en Chevrolet 490 Touring som kan ha igenkänningsmärke Z226. Detta nummer utfördas den 27 september 1919 och ägare till den bilen var då Rudolf Vilhelm V. Engstöm i Ytterån. (2020-08-31)

 

Personerna sitter i en Chevrolet 490 Touring som inregistrerades den 31 juli 1920 och tilldelades igenkänningsmärke Z453. Registrerad ägare var då skräddarmästare Olof Olsson, Östersund. (2022-08-16)

 

Thulin typ A20 Phaeton som ägdes trävaruhandlare Henning Abel Jonsson, Gravbränna, Fällinge. Bilen inregistrerades den 8 november 1920 och tilldelades då igenkänningsmärke Z536 Fotot är taget 1923 vid Gästgivaregården i Lillholmsjö. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2015-05-22)

 

Bilen i förgrunden är trävaruhandlare Henning Abel Jonssons Thulin typ A20 Phaeton. Bilen inregistrerades den 8 november 1920 och tilldelades då igenkänningsmärke Z536. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2014-01-04)

 

Detta skadade foto visar trävaruhandlare Henning Abel Jonssons Thulin A20 Phaeton. Bilen inregistrerades den 8 november 1920 och tilldelades då igenkänningsmärke Z536. Enligt uppgift ska det vara familjen Josef och Margareta Sandström från Uppsala som är på utflykt med Jonssons bil. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2014-01-04)

 

Ett tält har slagits upp bakom bilen, en Fiat 509 med registreringsnummer Z2711 från senare delen av 1920-talet.

 

                                     © 2022 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se